(JČV14) Obiskovati Osnovno šolo Šalek oz. osnovno šolo v Šaleku, dveletni ali dvoletni vzgojno-izobraževalni program


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

učenci Osnovne šole Šalek in učenci osnovne šole v Šaleku
V prvem primeru je prva beseda besedne zveze, ki poimenuje izobraževalno ustanovo, zapisana z veliko, ker gre za uradno ime šole; v drugem primeru besedna zveza opredeljuje vrsto ustanove, zato je ustrezna raba male začetnice.

Uradna imena šol sodijo med stvarna lastna imena, zato se prva beseda njihovega večbesednega imena piše z veliko, neprva pa se piše z veliko, če je lastno ime.

Primer:
Po končani osnovni šoli lahko izobraževanje nadaljujete na Šolskem centru Velenje, vpišete se lahko na Šolo za rudarstvo in varstvo okolja, Gimnazijo Velenje, Šolo za storitvene dejavnosti, Elektro in računalniško šolo ali Strojno šolo Velenje.

V tematsko polje šolanja spadajo tudi tvorjenke, pri zapisu katerih se pojavljajo dileme, ali jih pisati skupaj, narazen, z (ne)stičnim vezajem ipd.

tisti, ki obiskuje osnovno šoloosnovnošolec; tisti, ki obiskuje srednjo šolosrednješolec; tak, ki se nanaša na tuji jeziktujejezičen; tak, ki se nanaša na športno vzgojošportnovzgojen; šola, ki je ekoekošola

Navedene tvorjenke so podredne zloženke, ki se pišejo skupaj. Če sta podredni zloženki z enako drugo sestavino zapisani v neposredni bližini, zapis skrajšamo tako, da druge sestavine ne podvajamo, npr. osnovno- in srednješolski.

Za razliko od podrednih zloženk pa priredne zloženke pišemo s stičnim vezajem, ki povezuje dve sestavini v enakovrednem razmerju in nadomešča veznik in.

Primeri:
vzgojno-izobraževalni zavod, informacijsko-komunikacijska tehnologija

Dveletni program ali dvoletni program?
Pri podrednih zloženkah, ki imajo podredno sestavino glavni števnik 2, se pojavljajo težave, katero obliko zapisati: dva-, dve- ali dvo-.
dve letidveleten, dva milijonadvamilijonski, dve uridveuren
Če druga beseda ni števnik ali količinski izraz, ima podredna sestavina obliko dvo-, npr. dvoglasnik, dvosobno stanovanje, dvojezičnost.

Pri zloženkah, ki imajo v prvem delu števnik tri, npr. triletni (študijski program), se v prvem delu najpogosteje rabi oblika tri, redkejši pa so primeri s tro-, npr. tromostovje, trozvok, troskok.

Primer: dve-, tri- ali štiriletni izobraževalni program

 Predstavitev in naročilnica KBV

Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com