(JČV15) Vejica, d. o. o.


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Napake pri rabi okrajšav za krajši zapis besednih zvez družba z omejeno odgovornostjo, delniška družba in samostojni podjetnik so pogoste, zato je pričujoči prispevek namenjen pravilni rabi okrajšav d. o. o., d. d. in s. p. Pri njihovem zapisu moramo biti pozorni na zapis presledka oz. presledkov med enotami, ki nadomeščajo posamezne besede. Poleg tega moramo upoštevati, da je posamezna okrajšava, ki sledi lastnemu imenu, pristavčni del, zato je na obeh straneh okrajšave treba pisati vejico, če se okrajšava pojavi sredi stavka ali povedi.

Zgledi pravilne rabe okrajšav d. o. o., d. d. in s. p. v povedih (primeri so izmišljeni):
Podjetje Vejica, d. o. o., je uspešno …
Zaposleni pri podjetju Pika, d. d., bodo …
Naročila pri podjetju Klicaj, s. p., presegajo pričakovanja …

Okrajšave d. o. o., d. d. in s. p. so zelo praktične, uporabne, saj bistveno skrajšajo zapis besednih zvez iz dveh ali treh polnopomenskih besed. Pri pregibanju oz. sklanjanju omenjenih okrajšav sledimo pravilom, ki jih uporabljamo pri sklanjanju kratic. V tem prispevku omenjene okrajšave sklanjamo tako, da končnico, ki je odvisna od sklona, pišemo za stičnim vezajem: d. o. o., d. o. o.-ja, d. o. o.-ju, d. o. o., o d. o. o.-ju, z d. o. o.-jem. Na ta način zapisujemo tudi sklonske oblike okrajšav s. p. in d. d.

Poleg okrajšave s. p. poznamo tudi kratico SP, ki pomeni Slovenski pravopis ali svetovno prvenstvo. Obe krajšavi vsebujeta enake črke, razlika je v zapisu in posledično tudi v pomenu. Medtem ko pri zapisu kratic kakršna koli ločila odpadejo, so pike za okrajšave značilne, poleg tega se v zapisu tovrstnih krajšav glede na izhodiščno besedno zvezo lahko pojavi tudi vezaj. Kratice praviloma zapisujemo z verzalkami, razen če jih zaradi pogoste rabe začnemo pisati kot običajne občne oz. lastne besede, kar pa ne velja za okrajšave.

Primeri rabe okrajšav, obravnavnih v tem prispevku, ki se pojavljajo v lokalnem okolju:
Esotech, d. d.
Fori, d. o. o.
Gorenje, d. d.
Plastika Skaza, d. o. o.
PV Invest, d. o. o.
Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com