(JČV21) Biti zaposlen v/na/pri, predložna para v in iz ter na in s/z, predlog k/h


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Kateri predlog uporabimo za zvezo biti zaposlen – v ali na ali pri? Izbira predloga je odvisna od besede oz. besedne zveze, ki sledi predlogu. Poglejmo nekaj značilnih predložnih zvez, ki sledijo zvezi biti zaposlen.

Biti zaposlen na sodišču, v/na osnovni šoli, v knjižnici, na občini, v časopisni hiši (tudi pri časopisni hiši), v medijski hiši, v podjetju (tudi pri podjetju), v kulturi, v šolstvu, v gospodarstvu, v državni upravi, v redakciji … 

Primeri:
zaposlen je v/na Osnovni šoli Antona Aškerca
zaposlen je v medijski hiši Naš čas
zaposlen je na Okrajnem sodišču v Velenju
zaposlen je v podjetju Gorenje (tudi v Gorenju)
zaposlen je na Radiu Velenje (tudi pri Radiu Velenje)

Raba predložnih parov v in iz ter na in s/z
Predlog v se povezuje s predlogom iz, predlog na pa se uporablja v povezavi s predlogom s/z. 

Primeri rabe predložnih parov:
vzpon na Uršljo goro in prihod z Uršlje gore
pozdrav iz Velenja (ne z Velenja), pozdrav iz Šmartna/Šmartnega ob Paki, pozdrav iz Šaleške doline (ker smo v Velenju, v Šmartnem ob Paki in v Šaleški dolini)
stanovati na Stantetovi ulici, toda stanovati v Stantetovi ulici številka 10
(Iz navedenih primerov je razvidno, da predložno zvezo v določeni ulici ob glagolu stanovati uporabimo, kadar imamo v mislih stanovanje, kar je razvidno iz zveze, ki opredeljuje hišno številko.)
iti na morje in pisati z morja ter prinesti ribo iz morja
na Štajerskem, s Štajerskega/s Štajerske (iz Štajerske)
iti na Golte, z Golt
pohod na Paški Kozjak, prihod s Paškega Kozjaka
bivati v Vinski Gori (kraj Vinska Gora), vzpon na Vinsko goro (vzpetina)

Raba predloga k oz. h 

Predlog k/h se veže z dajalnikom, pred besedami s prvo črko k ali g uporabljamo predlog h, pred drugimi pa k.
Primeri:
Prispeti h gradu Šalek, k Rdeči dvorani … 

Upoštevajoč omenjeno pravilo, raba predloga k in njegove pisne variante h ne povzroča težav. Vprašanje pa je, kateri predlog zapisati pred besedo, ki se piše drugače kot izgovori. Kateri predlog – k ali h – naj zapišemo pred lastnimi imeni, kot so velenjska podjetja Compaco, Conect, Corona ipd., katerih prva črka c se izgovori k? Slovarski del Slovenskega pravopisa iz leta 2001 navaja primer h Carmen [h karmen]. Na osnovi navedenega primera iz SP pri zapisu predloga k/h pred omenjenimi primeri velenjskih podjetij upoštevamo izgovor besede, torej h Compacu [h kompaku], h Conectu [h konektu], h Coroni [h koroni].

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com