(JČV22) Imena festivalov, prireditev, praznikov, nagrad in priznanj


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Imena festivalov, prireditev ipd., ki so pogosto večbesedna, sodijo med stvarna imena, zato pri njihovem zapisu z veliko začetnico pišemo prvo besedo večbesednega poimenovanja, neprve pa pišemo z veliko samo, če so lastna imena. Primeri: Lirikonfest 2014, Numifil, Prešmentane citre, Skok čez kožo, Pikin festival, Dnevi mladih kultur Kunigunda, Dnevi mladih in kulture, Park s5 dogaja … 

Pri redno organiziranih javnih prireditvah, festivalih ipd. je spredaj stoječi vrstilni števnik spremenljivo dopolnilo k stvarnemu imenu, ki je tudi brez vrstilnega števnika že samo po sebi lastno ime. V tovrstnih primerih uradno poimenovanje prireditve, festivala zapišemo po pravilih zapisa stvarnih lastnih imen, vrstilni števnik pred uradnim imenom prireditve oz. festivala pišemo bodisi s številko ali pa z besedo. Primeri: 5. numizmatično, filatelistično in kartofilsko srečanje Numifil ali peto numizmatično-filatelistično-kartofilsko srečanje Numifil, 26. Prešmentane citre ali šestindvajsete Prešmentane citre, 54. Skok čez kožo ali štiriinpetdeseti Skok čez kožo … 

Vrstna poimenovanja prireditev se pišejo z malo začetnico, npr. dan odprtih vrat, državno prvenstvo v sabljanju

Praznike praviloma pišemo z malo začetnico. Primeri: dan Mestne občine Velenje, dan Knjižnice Velenje, dan rudarjev, svetovni dan poezije, svetovni dan knjige, dan upora proti okupatorju, dan državnosti … 

Pri zapisu praznikov so izjeme: pri večbesedno poimenovanih praznikih, pri čemer je prva beseda svojilni pridevnik iz lastnega imena, slednjega pišemo z veliko začetnico: npr. Prešernov dan

Odlikovanja in častni naslovi – nekateri so podeljeni na omenjenih festivalih ali njim podobnih prireditvah – se pišejo z malo začetnico: ambasador/-ka slovenske književnosti in jezika ter slovanskih kultur, častni/-a občan/-ka Mestne občine Velenje, naj prostovoljec/-ka v Mestni občini Velenje, prešmentani/-a citrar/-ka, bralec/-ka meseca

Tudi imena nagrad in priznanj se pišejo z malo začetnico, npr. velenjica, gradnik Velenja, zlata Pika, plaketa Mestne občine Velenje, grb Mestne občine Velenje. Če pa so poimenovanja nagrad in priznanj izpeljana iz lastnih imen, se pišejo z veliko začetnico: Pretnarjeva nagrada, Napotnikovo priznanje, Kajuhova nagrada ipd.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com