(JČV24) Smučarsko-skakalni center Velenje, Smučarsko skakalni center Velenje ali Smučarskoskakalni center Velenje?


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Pridevnik smučarskoskakalni je tvorjen iz besedne zveze smučarski skoki, gre za podredno zloženko, natančneje za medponsko-priponsko zloženko, tovrstne tvorjenke se pišejo skupaj. Namreč gre za športni center ob Velenjskem gradu s skakalnicami, kjer potekajo smučarski skoki. 

tisti, ki se nanaša na smučarske skokesmučarskoskakalni 

Pridevnik smučarsko-skakalni, npr. v besedni zvezi smučarsko-skakalni center, je priredna zloženka, stični vezaj nadomešča veznik in, pomensko opredeljuje center s smučišči in smučarskimi skakalnicami, namenjen smučanju in izvajanju smučarskih skokov.

Besedni zvezi turističnoinformacijski center in turistično-informacijski center

V besedni zvezi turističnoinformacijski center je vrstni pridevnik turističnoinformacijski tvorjen iz besedne tveze turistična informacija, torej je podredna zloženka – natančneje medponsko-priponska zloženka, ki ima medpono -o- in pripono -ski –, tovrstne tvorjenke pa se pišejo skupaj.

tisti, ki se nanaša na turistične informacijeturističnoinformacijski
center, namenjen posredovanju turističnih informacij
turističnoinformacijski center

Pridevnik turistično-informacijski je priredna zloženka, ki nastane iz pridevnikov turistični in informacijski, stični vezaj nadomešča veznik in.

turistični in informacijskituristično-informacijski
turistični in informacijski center
turistično-informacijski center (center s turistično ponudbo in raznovrstnimi informacijami)

In zakaj Turistično-rekreacijski center Jezero?

Pridevnik turistično-rekreacijski je priredna zloženka, nastala iz polnopomenskih besed turistični in rekreacijski, ki sta v enakovrednem razmerju. Omenjeni pridevnik se v skladu s pravili zapisa prirednih zloženk piše s stičnim vezajem, ki nadomešča veznik in.

turistični in rekreacijskituristično-rekreacijski 

Pridevniška tvorjenka tako poimenuje center, namenjen tako turistom, ki jim športni center Jezero ponuja možnost rekreacije, oddiha, sprostitve, kot tudi posameznikom, željnim rekreacije. 

Besedni zvezi Smučarskoskakalni center Velenje in Turistično-rekreacijski center Jezero sodita v skupino večbesednih stvarnih lastnih imen, pri katerih z veliko začetnico pišemo prvo besedo večbesednega poimenovanja, tako pišemo tudi neprve besede, ki so lastna imena. Če pa gre za vrstno poimenovanje, npr. velenjski smučarskoskakalni center, velenjski turistično-rekreacijski center ali turistično-rekreacijski center v Velenju, uporabimo malo začetnico.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com