(JČV30) O priimkih s predimki in ločevalnih dodatkih za osebnim imenom


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Priimek de Costa vsebuje predimek oziroma gre za priimek s predložno sestavino. Pri tovrstnih primerih se predlogi pri pregibanju priimkov oblikovno ne spreminjajo. Konkretni priimek ob moškem imenu se sklanja po drugi moški sklanjatvi, dovoljeno je tudi sklanjanje po prvi moški sklanjatvi.

Sklanjanje priimka de Costa ob moškem imenu
a) po 2. moški sklanjatvi:
de Costa
de Coste
de Costi
de Costo
(o) de Costi
(z) de Costo

b) po 1. moški sklanjatvi:
de Costa
de Costa
de Costu
de Costa
(o) de Costu
(z) de Costom

Svojilni pridevnik (za moški spol): de Costov, ne de Costin 

Vrstni pridevnik: decostovski
Pri tvorbi vrstnih pridevnikov iz priimkov s predložno sestavino se predimek piše skupaj s priimkom, ki pri tvorbi pridevniške oblike dobi ustrezno pripono.

Naslednji primer priimka s predimkom je von Lapp

Sklanjanje priimka von Lapp ob moškem imenu:
von Lapp
von Lappa
von Lappu
von Lappa
(o) von Lappu
(z) von Lappom

Svojilni pridevnik (za moški spol): von Lappov

Vrstni pridevnik: vonlappovski 

Podobni primeri: del Negro, von Adamovich de Csepin … 

Ločevalni dodatek za osebnim imenom glede na rodbinsko zaporedje se piše z malo začetnico, zapisan je neposredno za priimkom brez ločila med priimkom in pridevnikom. Uporabljata se tudi okrajšavi ml. in st.

Primeri: Ivan Marin starejši ali Ivan Marin st. in Ivan Marin mlajši ali Ivan Marin ml.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com