(JČV38) Raba predložnega pomišljaja (–) in pisnega znamenja za odstotek (%)


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Pričujoči prispevek obravnava rabo predložnega pomišljaja, saj so napake v zvezi z rabo le-tega zelo pogoste. 

Stični predložni pomišljaj pomensko nadomešča predloga od … do.
Primer pravilne rabe predložnega pomišljaja:
od 18. do 20. ure ali 18.–20. ure (oba zapisa sta pomensko enakovredna in pravilna)

Pogoste so napake, ko se poleg enega predloga – najpogosteje od – v nadaljnjem zapisu pojavi še pomišljaj, kar je seveda napačno. 

Primer napačne rabe predložnega pomišljaja:
v letih od 2012–2014

Pravilna zapisa zgornjega primera:
v letih od 2012 do 2014
v letih 2012–2014

Če imamo primer, v katerem so povezane raznorodne sestavine, je namesto predložnega pomišljaja najbolje uporabiti predloga. Npr. od 20. decembra 2011 do 10. januarja 2012. Ker bi pomišljaj v tem primeru povezoval raznorodne enote, in sicer letnico na levi strani in dan na desni strani pomišljaja, je bolje kot pomišljaj uporabiti predlog do.

***

Poglejmo še, kdaj uporabimo pisno znamenje za odstotek (%), saj se pogosto pojavljajo napake pri njegovi rabi.

Odstotke v slovenščini označujemo s pisnim znamenjem %, ki ima vlogo samostalnika; pridevnik pa izpisujemo z besedo.

Napačen zapis:
30 % popust
Pravilen zapis:
30-odstotni popust tudi 30-% popust

Namreč 30 % pomeni 30 odstotkov, v zvezi 30-odstotni popust pa je treba uporabiti pridevnik, ki ga zapisujemo za stičnim vezajem, pravilen zapis bi bil tudi tridesetodstotni popust.

Pravilni zapisi:
30 % ali 30 odstotkov
30-odstotni ali tridesetodstotni (popust)

Praktičen je tudi zapis 30- do 50-odstotni popust, saj gre za skrajšani zapis, s katerim se izognemo podvajanju pridevnika.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com