(JČV41) Prek družbenega omrežja Facebook, preko družbenega omrežja facebook, prek facebooka ali preko Facebook-a?


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Družbeno omrežje Facebook se piše z veliko začetnico, ko gre za lastno ime omrežja, kadar pa gre za vrsto omrežja, se facebook piše z malo začetnico. Beseda se sklanja po prvi moški sklanjatvi, sklonske oblike so sledeče: facebook, facebooka, facebooku, facebook, o facebooku, s facebookom

Napačno:
… ali sodelujte v izmenjavi mnenj na Facebook-u. 

Pravilno:
… ali sodelujte v izmenjavi mnenj na facebooku.
… ali sodelujte v izmenjavi mnenj na družbenem omrežju Facebook.

Podobno zapisujemo tudi: družbeno omrežje Twitter ali twitter (vrstno poimenovanje), brezplačno spletno telefonsko omrežje Skype ali skype (vrstno poimenovanje), iskalnik Google ali google (vrstno poimenovanje) ipd.

Če gre za vrstno poimenovanje, uporabimo malo začetnico, v primeru besedne zveze, ki sestoji iz občnega poimenovanja in imena izdelka, se lastno ime piše z veliko začetnico.

Predložna zveza prek družbenega omrežja Facebook

Ob besedni zvezi družbeno omrežje Facebook se uporablja predlog prek s pomenom posrednika, predložna zveza preko družbenega omrežja Facebook je za izražanje tovrstnega pomena napačna.

Napačno:

Na natečaj Foto meseca MOV lahko oddate svoj predlog le preko spletnega družabnega omrežja Facebook, kjer ima natečaj svojo istoimensko spletno stran …

Če imate kakršenkoli komentar, pripombo ali željo, jih posredujte preko elektronske pošte, sestavljene po vzorcu ime.priimek@velenje.si ali pa ga posredujte vsem članom uredništva na elektronski naslov splet@velenje.si. 

Pravilno:

Na natečaj Foto meseca MOV lahko oddate svoj predlog le prek spletnega družabnega omrežja Facebook, kjer ima natečaj svojo istoimensko spletno stran …

Če imate kakršenkoli komentar, pripombo ali željo, jih posredujte prek elektronske pošte, sestavljene po vzorcu ime.priimek@velenje.si, ali pa ga posredujte vsem članom uredništva na elektronski naslov splet@velenje.si. (Pred veznikom ali je dodana manjkajoča vejica.)

Predlog preko se uporablja v pomenu več kot.

Primer: V času njenega vodenja andragoškega zavoda se je na Ljudski univerzi Velenje usposabljalo preko 40.000 občanov Mestne občine Velenje in širše okolice v skoraj 2.000 različnih izobraževalnih oblikah in projektih.

Predstavitev in naročilnica KBV

  Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com