(JČV51) Tvorjenke, ki vsebujejo besedo elektro: elektrotehniški, elektrotehničen, elektro strojen, elektrostrojen in elektro-računalniški


  AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Pridevnika elektrotehniški in elektrotehničen – kako nastaneta, kako ju pravilno zapišemo, kaj pomenita in kako se uporabljata?

Besedi elektrotehnik in elektrotehnika sta podredni samostalniški zloženki, pri katerih je prvi del beseda elektro, ki pomeni, kar se nanaša na elektriko. Pri samostalnikih elektrotehnik in elektrotehnika gre za eno besedo, tvorjeno iz dveh polnopomenskih besed, zato podredni zloženki elektrotehnik in elektrotehnika pišemo skupaj.

Beseda elektrotehniški je izpeljanka iz besede elektrotehnik, zato se piše skupaj, pomensko pa opredeljuje, kar se nanaša na elektrotehnike.
ta, ki se nanaša na elektrotehnike > elektrotehniški
Primeri rabe pridevniške izpeljanke elektrotehniški v besednih zvezah: elektrotehniška šola, elektrotehniški slovar, elektrotehniški inštitut, elektrotehniška fakulteta, elektrotehniško izobraževanje

Tvorjenka elektrotehničen pa je izpeljana iz zloženke elektrotehnika, tudi ta pridevniška izpeljanka se piše skupaj, pomensko pa zaznamuje, kar se nanaša na elektrotehniko.
ta, ki se nanaša na elektrotehniko > elektrotehničen
Primeri rabe pridevniške izpeljanke elektrotehničen v besednih zvezah: elektrotehnični izdelki, elektrotehnični pripomoček, elektrotehnična trgovina, elektrotehnični material, elektrotehnična napravaelektrotehnični porcelan, elektrotehnični baker, elektrotehnični bron

Pomen, zapis in raba pridevnikov elektro-strojen in elektrostrojen ter elektro-računalniški

Pridevnik elektro-strojen, ki se uporablja v besedni zvezi elektro-strojne storitve, je priredna zloženka, pri kateri sta pridevnika v enakovrednem razmerju, polnopomenski besedi elektro in strojen sta v priredni zloženki povezani s stičnim vezajem, ki prevzame pomen veznika in.
elektrostoritve/elektro storitve in strojne storitve > elektro in strojne storitve > elektro-strojne storitve

Poleg priredne zloženke elektro-strojen se uporablja tudi pridevniška tvorjenka elektrostrojen, zapisana skupaj, ki se pomensko nanaša na električni stoj.
ta, ki se nanaša na električni stroj > elektrostrojen
Primer: elektrostrojno podjetje (podjetje z električnimi stroji)

Z besedotvornega vidika je priredni zloženki elektro-strojen podobna tudi pridevniška tvorjenka elektro-računalniški, ki nastane iz polnopomenskih besed elektro in računalniški v enakovrednem razmerju, pri čemer pomen veznika in prevzame stični vezaj.
elektro in računalniški > elektro-računalniški
Primer: Elektro in računalniška šola ŠC Velenje > Elektro-računalniška šola ŠC Velenje

Predstavitev in naročilnica KBV

  Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com