(JČV58) Grafoderivati v velenjskem prostoru


  AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Grafoderivati so besede, ki nastanejo z uporabo različnih grafičnih možnosti.

Pogosti so grafoderivati, ki nastanejo z vnosom števil v zapis besede. Pisanje besed s kombiniranjem črk in števk je značilno za sporazumevanje s SMS-ji in v spletnih klepetalnicah. Med lastnoimenskimi poimenovanji v velenjskem prostoru se pojavljajo zapisi, ki vsebujejo števke in jih uvrščamo med grafoderivate.
Primeri: Park s5 dogaja (festival), Društvo ljubiteljev plesa Move 2 the Beath, YOUth 4 EU (projekt), M2RES (projekt) 

Med zapisanimi lastnoimenskimi poimenovanji v velenjskem prostoru se pojavljajo primeri, pri katerih je del besede zapisan z verzalkami, zaradi omenjenega tipografskega elementa tovrstni zapisi spadajo h grafoderivatom.
Primeri: ModART (podjetje), UMstvarjalnica (podjetje) 

Pri oblikovanju besed z grafičnimi sredstvi je pogost pojav vključevanje ločil v zapis. Primer je podjetje Si.mobil, ki ima v imenu piko. V velenjskem prostoru se pojavljajo podjetja, ki imajo v imenu spletno domeno, te zapisujemo s piko (na primer .si, .net, .com), zato imajo tudi imena podjetij, katerih sestavni del je spletna domena, v zapisu piko.
Primeri: Mandi.si (podjetje), Klimatiziran.si (podjetje), Modri.net (podjetje), Sladkarije.net (podjetje)

Zanimiv način oblikovanja grafoderivatov z vnosom ločil je vključevanje oklepaja v zapisano besedo, ki omogoča dvopomensko razumevanje besede. Besedno zvezo Lirikon(fest)ove degustacije razumemo kot Lirikonove in hkrati Lirikonfestove degustacije, torej prireditve, ki so povezane tako z antologijo Lirikon kot tudi s festivalom Lirikonfest.

V velenjskem prostoru najdemo tudi grafoderivate, ki nastanejo s ponavljanjem črkovnih elementov. Primer je zapis osebnega lastnega imena TrIIIple (velenjski raper).

Poznamo tudi grafoderivate s pisnim znamenjem &, ki pomeni in ali et.
Primeri: C&A (trgovina), Frizerski salon A&T, H&M (trgovina), N&N (podjetje), P&A (podjetje), P&C (podjetje)

Pri zapisovanju lastnoimenskih poimenovanj se pojavljajo tudi primeri grafoderivatov, ki vsebujejo matematična znamenja, npr. plus (+) ali minus (–).
Primer: Gorenje+ (blagovna znamka)

Grafoderivati vizualno učinkujejo na bralca, sporočevalci z različnimi grafičnimi možnostmi v zapisu poskušajo pritegniti naslovnike in vzbuditi zanimanje za izdelek, storitev, ponudnika ipd. Sporočevalci pri oblikovanju grafoderivatov poskušajo biti čim bolj izvirni, inovativni in v jezik vnašajo nove ustvarjalne možnosti.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com