(JČV2) 750. obletnica prve omembe trga Velenje in 55-letnica sodobnega mesta Velenje


AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Obletnica poimenuje vsakoletno ponovitev dogodka, nanaša se na enkraten dogodek. Ob njej se praviloma pojavlja vrstilni števnik, ki ga zapisujemo s številko in levostično piko ali z besedo.

Primeri:

750. obletnica prve omembe trga Velenje (tudi sedemstopetdeseta obletnica prve omembe trga Velenje)
70. obletnica Kajuhove smrti (tudi sedemdeseta obletnica Kajuhove smrti)
70. obletnica pohoda XIV. divizije na Štajersko (tudi sedemdeseta obletnica pohoda XIV. divizije na Štajersko)

100. obletnica začetka prve svetovne vojne, 100. obletnica atentata na Franca Ferdinanda
100. obletnica rojstva Vitomila Zupana
10. obletnica smrti Lojzeta Kovačiča

X-letnica označuje trajanje, zaznamuje obletnico začetka nekega trajanja. Gre za podredno zloženko, katere prva sestavina je števka. Tovrstne samostalniške tvorjenke zapisujemo na dva načina: s številko in sledečim samostalnikom, ki ju povezuje stični vezaj, npr. 100-letnica; podredno zloženko lahko zapišemo tudi z eno besedo, npr. stoletnica.

Primeri:

55-letnica sodobnega mesta Velenje (tudi petinpetdesetletnica sodobnega mesta Velenje)
90-letnica velenjskega kulturnika Vinka Šmajsa (tudi devetdesetletnica velenjskega kulturnika Vinka Šmajsa)
70-letnica šaleškega slikarja Oskarja Sovinca (tudi sedemdesetletnica šaleškega slikarja Oskarja Sovinca)
20-letnica delovanja pevske skupine Prijatelji, ki deluje pod okriljem Kulturnega društva Šmartno ob Paki (tudi dvajsetletnica delovanja pevske skupine Prijatelji, ki deluje pod okriljem KD Šmartno ob Paki)

 X-letnici podobne podredne zloženke, ki imajo v prvem delu črko, kratico ali števko, zapisujemo tako, da med črko oz. kratico oz. števko in besedo, ki sledi, zapisujemo stični vezaj. Če pa podredno sestavino zloženke pišemo kot desni prilastek, jo od jedra ločimo s presledkom.

Primeri:

3D-predstavitev grba Mestne občine Velenje, 3D-rešitev grba Mestne občine Velenje

ABS-sistem (tudi sistem ABS), ABS-zavore (tudi zavore ABS), CD-plošča, DNK-analiza, DNK-vzorec, GPS-navigator, GS-hrana, GSM-aparat, GSM-omrežje, GSM-telefon, LCD-predvajalnik, LCD-televizor, LCD-zaslon, RTV-prispevek, SIM-kartica …

3,5-sobno stanovanje (tudi triinpolsobno stanovanje), 15-dnevni (tudi petnajstdnevni)

2,4-palčni LCD-zaslon

Kadar imamo dve podredni zloženki z enako drugo sestavino, ki sta zapisani v neposredni bližini, ju pišemo krajše, pri čemer druge sestavine ne podvajamo.

Primeri: CD- in DVD-predvajalnik (krajši zapis zloženk CD-predvajalnik in DVD-predvajalnik)

Podobno pišemo tudi več zloženk z enako drugo sestavino.

Primeri:

eno-, dvo- in triposteljne sobe (krajši zapis zloženk enoposteljne, dvoposteljne in triposteljne sobe)

55-, 70- in 90-letnica (krajši zapis zloženk 55-letnica, 70-letnica in 90-letnica)

Predstavitev in naročilnica KBV