A Voyage Across Self-illuminated Planets (Potovanje po planetih z lastno svetlobo)


a voyage across self-iluminated planets

»A Voyage Across Self-illuminated Planets« – INTERNATIONAL GROWING ANTHOLOGY OF NEWER EUROPEAN POETRY – 2 x 21 XXIst CENTURY SLOVENIAN POETS IN TRANSLATION BY 39 TRANSLATORS IN 16 EUROPEAN LANGUAGES) / Special edition of Rp. Lirikon21 (2007–2017); selected and edited by Ivo Stropnik and Urška Zupančič / © Institution Velenje Literary Foundation – International Lirikonfest Velenje (Poetry retreat / Festival of Lyrical and Travelogue Sensibility) / Biannual electronic edition/e-book; Volume 1 (2017) / Online and electronic publishing of Rp. Lirikon21 (2017) international growing anthology was enabled by Slovenian Book Agency.

potovanje po planetih z lastno svetlobo

»Potovanje po planetih z lastno svetlobo« – MEDNARODNO RASTOČA E-ANTOLOGIJA NOVEJŠE EVROPSKE POEZIJE – 2 x 21 SLOVENSKIH PESNIKOV IN PESNIC XXI. ST. V PREVODIH 39 PREVAJALCEV V 16 EVROPSKIH JEZIKOV / Posebna izdaja Rp. Lirikon21 (2007–2017); izbrala in uredila Ivo Stropnik in Urška Zupančič / © Ustanova Velenjska knjižna fundacija – Mednarodni Lirikonfest Velenje (rezervat za poezijo / festival liričnega in potopisnega občutja) / Bienalna elektronska izdaja/e-knjiga; zvezek 1 (2017) / Spletno in elektronsko izdajo mednarodno rastoče antologije Rp. Lirikon21 (2017) je omogočila Javna agencija za knjigo RS.

ePub/BIBLOS: https://www.biblos.si/isbn/9789616427241

© Rp. Lirikon21 (2007–2017)
© Institution Velenje Literary Foundation – International Lirikonfest Velenje, 2017/2018