Čitalnica Pri pesniški duši


Kulturno-umetniško društvo Čitalnica Pri pesniški duši je prostovoljno samostojno nepridobitno združenje ljubiteljev umetnosti in kulture, ki spodbuja umetniško ustvarjanje na različnih področjih, skrbi za organizacijo prireditev, širi bralno kulturo v lokalnem prostoru in nudi možnost izobraževanja in izmenjave ter širjenja izkušenj in strokovnih informacij na področjih svojega delovanja.

Kontakt: zlp.asociacija.uvkf@gmail.com 

BEREMO SKUPAJ – SPOZNAJMO JIH

Širjenje bralne kulture Produkcija: VTV - regionalna televizija & Velenjska knjižna fundacija Velenje,  september–november 2018 Pogovor z avstrijskim književnim prevajalcem Erwin

Preberi več