literarna nagrada krilata želva


 

»Krilata želva« – literarna nagrada za najboljši slovenski knjižni potopis (preteklega leta) je z letom 2017 vzpostavljena v programu Mednarodnega Lirikonfesta Velenje in predstavlja novost v slovenskem prostoru. Potopis je vse bolj priljubljena literarna zvrst, ki pa strokovno še ni ustrezno priznana. Z novo slovensko literarno nagrado želimo popularizirati potopisni žanr in prispevati k uveljavljanju slovenskih avtorjev potopisja. - (UVKF)

Literarno nagrado krilata želva za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta (2016)  je leta 2017 za potopisno knjigo Zakaj potujete v take dežele? prejela Agata Tomažič. 

 ZA LITERARNO NAGRADO »KRILATA ŽELVA 2018« NOMINIRANI KNJIŽNI POTOPISI

Troje nominiranih slovenskih knjižnih potopisov za književno nagrado krilata želva 2018, ki jo od leta 2017 na Lirikonfestu v Velenju podeljujeta Velenjska knjižna fundacija in Čitalnica Pri pesniški duši za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta  – navedeni po abecedi: 

Borut Korun: Zadnji inkovski zaklad (Celjska Mohorjeva družba, 2017); 

 Dragan Potočnik: Pesem za Sinin džan (Založba Pivec, 2017);

 Aleš Šteger: Na kraju zapisano 6 – Solovki, Rusija, 19. 7. 2017 (Beletrina, 2017).

ZA LITERARNO NAGRADO »KRILATA ŽELVA 2017« NOMINIRANI KNJIŽNI POTOPISI

Strokovna žirija literarne nagrade »krilata želva 2017« (Jurij Smole, Ivo Stropnik, Matjaž Šalej in Urška Zupančič) je za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta (2016) nominirala troje knjižnih potopisov (abecedno po priimkih avtorjev): 

  • Valter osvaja Evropo (Nina R. Klančnik, samozaložba), 
  • K talibanom in piratom (Boštjan Šifrar, samozaložba) 
  • Zakaj potujete v take dežele? (Agata Tomažič, Cankarjeva založba).

Nominirana dela bodo 19. aprila s predstavitvenimi potopisnimi pripovedovanji avtorjev predstavljena v Velenju na prireditvi Krilata želva pripoveduje – Velenjska potopisna pomlad 2017, nagrajenec pa bo znan 9. maja ob razglasitvi lavreatov XVI. Mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2017), na katerem bo 8. junija slavnostna podelitev letošnjih festivalnih nagrad in priznanj.

Odlomki iz nominiranih knjižnih potopisov