Lirikon(fest)ova izbrana pesem tedna (45) – Petra Koršič: Hčerki


Petra Koršič, slovenska književnica, Lirikonfestova lavreatka – dobitnica Lirikonfestovega zlata 2016 za najtehtnejši esej na temo Lirikonfestovega književnega omizja (foto Jurij Vižintin)

Petra Koršič na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija 2016 (foto Jurij Vižintin)

Petra Koršič
HČERKI

Tudi ti ne pustiš
odrasti. Besede
se postavljajo v
navodila. Moraš,

moraš … Se moj glas
lomi, drobna deklica,
nikoli krhka, kriči, tuli,
je brez glasu, ni še

na slabem glasu,
pokončna ženska
z raskavim glasom
krhko in skrušeno

poje tuljenje, ki ga
niso slišali, kričanje,
ki se je ulovilo vase.
Tudi ti ne pustiš

odrasti. In tebe
gane, gospa
zverina boža
s svetlobo, ko

prepoznaš svojo
izgubljeno hčer.
Kliče te, glas se
lomi. Ne slišiš nje.

Ne slišiš, ni je.

© UVKF, Rp. Lirikon21 (XII/2016), uredil   Ivo Stropnik
Pesem izbrala Urška Zupančič

Ostali prispevki Čitalnice Pri pesniški duši
Knjižna prodaja UVKF