Lirikon(fest)ove degustacije


Velenjska knjižna fundacija, Mednarodni Lirikonfest Velenje in Rp. Lirikon21 občasno prirejajo »Lirikon(fest)ove degustacije« liričnega in potopisnega občutja – izbrane slovenske in prevedene poezije idr. liričnih umetnosti XXI. st. ter od 2017 tudi izbranih kratkih literarnih potopisov, tj. z revijalno-festivalnimi predstavitvami in literarnimi branji v Velenju idr. po Sloveniji, v mednarodnih povezovanjih in partnerskih sodelovanjih pa občasno tudi na literarnih gostovanjih in festivalih v tujini. V letnem programu Lirikonfesta jih sofinancirata MO Velenje in JAK RS (2019).