Lirikonfestova vabila (2019)


VABILO k predlaganju kandidatov za 16. podelitev mednarodne Pretnarjeve nagrade – častnega naslova »ambasador slovenske književnosti in jezika« (2019) ter k objavi izvirne in prevedene vrhunske poezije za odrasle XXI. st. v festivalno-revijalni antologiji Lirikon21, izdani ob 60-letnici mesta Velenje in »polnoletnem« 18. Mednarodnem Lirikonfestu Velenje (2019)

Velenjska knjižna fundacija in »polnoletni« 18. Mednarodni Lirikonfest Velenje vabita ob 60-letnici mesta Velenje k predstavitvi/na gostovanje 60 izbranih slovenskih in tujih književnih ustvarjalcev, prevajalcev in mednarodnih posrednikov. Na festivalni Akademiji Poetična Slovenija 2019, ki jo bosta osrednje pospremila 15. letnik revijalne antologije Lirikon21 in TV-antologija »Lirikonfestovih 60«, bodo podeljene tradicionalne literarne nagrade in priznanje Lirikonfesta: mednarodna Pretnarjeva nagrada oz. častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika« (16. podelitev), velenjica - čaša nesmrtnosti (za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v XXI. st., 14. podelitev), prevajalska plaketa Lirikonov zlat (za vrhunske revijalne prevode novejše poezije, 13. podelitev) in krilata želva (za najboljši slovenski potopis preteklega leta, 3. podelitev). Književni nagradi »velenjica - čaša nesmrtnosti« in »krilata želva« sta v jubilejnem letu mesta Velenje denarni. 

Vabilo je odprto do 8. marca 2019.
Razpisna vabila in predstavitev festivala na www.lirikonfest-velenje.si.

Spoštovani pesniki_ce in književni prevajalci_ke, ustvarjalci_ke vrhuncev pesniške umetnosti XXI. st. za odrasle, prisrčno vabljeni k objavi novih (še neobjavljenih) pesniških stvaritev v Rp. Lirikon21 – festivalno-revijalni antologiji izvirne in prevedene poezije XXI. st., ki jo izdaja Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) in vsako leto pospremi osrednje prireditve Mednarodnega Lirikonfesta Velenje (od 2002 tradicionalno mednarodno književno srečanje v Velenju in Akademijo Poetična Slovenija s slavnostno podelitvijo literarnih nagrad velenjica-čaša nesmrtnosti (za vrhunski desetletni pesniški opus za odrasle slovenskega književnika­_ce, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.), mednarodna Pretnarjeva nagrada (častni naslov ambasador slovenske književnosti in jezika), krilata želva (za najboljši slovenski potopis preteklega leta), mednarodno festivalno priznanje/plaketo Lirikonov zlát (za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. za odrasle v slovenščino in/ali iz slovenščine v druge jezike, objavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21) ter Lirikon(fest)ove degustacije izbrane izvirne in prevedene poezije XXI. st. (pesniška branja po Sloveniji in občasno v tujini).

Velenjska knjižna fundacija bo v letu 2019 povabila k  predstavitvi/avtorskemu in prevajalskemu branju na 18. Mednarodnem Lirikonfestu v Velenju enaindvajset slovenskih pesniških ustvarjalcev (nominiranih za festivalno nagrado velenjica - čaša nesmrtnosti 2019), tri avtorje slovenskih knjižnih potopisov (nominiranih za festivalno literarno nagrado krilata želva 2019); do pet prevajalcev poezije XXI. st. za odrasle (nominiranih za Lirikonov zlat 2019), izbranih z objavami v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2019), ki jo s promocijskimi izvodi prejmejo udeleženci Mednarodnega Lirikonfesta Velenje, slovenske splošnoizobraževalne knjižnice, ki so gostiteljice »Lirikon(fest)ovih degustacij«, partnerji in pokrovitelji UVKF-Lirikonfest idr.

Vabilo k objavi izvirne slovenske poezije XXI. st. za odrasle v  festivalni antologiji Lirikon21, izdani ob 60-letnici mesta Velenje in »polnoletnem« 18. Mednarodnem Lirikonfestu Velenje (2019) – kandidiranje za literarno nagrado »velenjica - čaša nesmrtnosti 2019«  

Nove/še neobjavljene avtorske pesniške stvaritve za odrasle za morebitno objavo v festivalni izdaji Rp. Lirikon21 (2019) in kandidiranje za festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov zlát 2019 pošljite najkasneje do 8. marca 2019  v standardnem wordovem računalniškem zapisu na e-naslov: lirikonfest@gmail.com.

Obseg izvirnih/avtorskih pesmi/verzov posameznega avtorja naj bo najmanj 100 do največ 150 verzov (bodisi v ciklu, pesnitvi ali največ sedmih pesmih). Izvirne/avtorske pesmi (s samoumevno izjavo, da še niso oz. do konca leta 2019 ne bodo objavljene ne revijalno ne knjižno ne kako drugače) izkažite (brez šifre) z imenom in priimkom ter letnico avtorjevega rojstva. Pripišite/navedite naslove dveh knjižno izdanih pesniških zbirk v zadnjih desetih letih (2009–2019) in v tem obdobju najmanj enega knjižnega prevoda v tujini).

K objavi vabljeni slovenski pesniki/pesnice z izkazanima najmanj dvema izvirnima pesniškima zbirkama za odrasle, prvič knjižno objavljenima v slovenskem jeziku v zadnjih desetih letih in v tem obdobju v tujini samostojno objavljenim najmanj enim knjižnim prevodom poezije/pesniške zbirke. Po teh izhodiščnih merilih bo strokovno-umetniški sosvet organizatorja ob svetovnem dnevu poezije (21. marca 2019) javno nominiral za literarno nagrado »velenjica - čaša nesmrtnosti 2019« (za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus za odrasle v XXI. st.) enaindvajset slovenskih pesnikov/pesnic, ki morajo imeti predhodno oz. v letu nominacije v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 najmanj eno objavo v obsegu »sto izvirnih verzov«. Sosvet za nagrado bo vrednotil pri izboru nagrajenca tudi avtorjevo celovito osebnostno držo.

Organizator nagrade je Ustanova Velenjska knjižna fundacija. Večletni glavni pokrovitelj nagrade je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. – Nagrada je izkazana s festivalno listino in nagradnim umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta). V letu 2019 je nagrada tudi denarna.

Literarna nagrada »velenjica - čaša nesmrtnosti« je istemu pesniku/pesnici praviloma podeljena samo enkrat (izjemoma dvakrat za vrhunske pesniške opuse v novih desetletjih XXI. st.). Doslej so jo za vrhunske desetletne slovenske pesniške opuse za odrasle v XXI. st. prejeli: : 2006 – Andrej Medved (p. n.), 2007 – Milan Vincetič, 2008 – Milan Dekleva, 2009 – Vinko Möderndorfer, 2010 – Boris A. Novak, 2011 – Milan Jesih, 2012 – Peter Kolšek, 2013 – Zoran Pevec, 2014 – Esad Babačić, 2015 – Maja Vidmar, 2016 – Peter Semolič, 2017 – Tone Škrjanec in 2018 Iztok Osojnik.

Vabilo k objavi slovenskih prevodov svetovne poezije XXI. st. za odrasle v  festivalni antologiji Lirikon21, izdani ob 60-letnici mesta Velenje in »polnoletnem« 18. Mednarodnem Lirikonfestu Velenje (2019) – kandidiranje za prevajalsko priznanje »Lirikonov zlat 2019«  

Nove/še neobjavljene prevedene pesniške stvaritve za odrasle za morebitno objavo v festivalni izdaji Rp. Lirikon21 (2019) in kandidiranje za festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov zlát 2019 pošljite najkasneje do 8. marca 2019 v standardnem wordovem računalniškem zapisu na e-naslov: lirikonfest@gmail.com.

Prevajalci lahko v letu 2019 sodelujejo z objavo za festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov zlát 2019 s prevodi iz novejše romunske, kitajske, španske in srbske poezije za odrasle dveh živečih avtorjev, prednostno iz srednjih generacij vrhunskih pesnikov/-ic, ki ustvarjajo v XXI. st. v razpisanih jezikih in imajo knjižno objavljeni najmanj dve pesniški zbirki.

Obseg prevedenih pesmi/verzov posameznega avtorja naj bo najmanj 100 do največ 150 verzov (bodisi v ciklu, pesnitvi ali največ sedmih pesmih). Prvi prevedeni pesmi posameznega avtorja oz. prvim 15–20 verzom v primeru daljše pesmi/pesnitve mora biti dodan izvirnik v računalniškem zapisu/prepisu, ostalim prevedenim pesmim pa priloženi čitljivo optično preslikani (skenirani) izvirniki. Pod vsako prevedeno pesmijo naj bodo v oklepaju (---) navedeni naslovi pesmi v izvirniku, pri pesmih brez naslova pa v ležečem stavku navedba izvirnega naslova zbirke oz. drugega vira z letnico izdaje. Prevedenim pesmim priložite 5- do 15-vrstično splošno biobibliografsko notico o avtorju (z navedbo naslovov dveh knjižno izdanih avtorjevih pesniških zbirk), obvezno pripišite tudi avtorjev e-naslov. 

Prevode pesmi (s samoumevno izjavo prevajalca, da v njegovem prevodu še niso oz. najmanj do konca leta 2019 ne bodo objavljeni ne revijalno ne knjižno ne kako drugače) izkažite z imenom in priimkom avtorja ter prevajalca (torej brez šifre). Pripišite naslednje podatke prevajalca: letnica rojstva, strokovna izobrazba in/ali ena pomembnejša prevajalska referenca, poštni in e-naslov ter telefonsko št.

Sosvet organizatorja bo za objavo v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 v letu 2019 predvidoma izbral/nominiral prevedene pesmi največ petih prevajalcev. Organizator bo obvestil avtorje pesmi/izbranih prevodov in jih skupaj s prevajalci povabil na Mednarodni Lirikonfest Velenje 2019 k predstavitvi/pesniškemu branju. Izmed nominiranih prevajalcev (z revijalno objavljenimi in festivalno predstavljenimi prevodi) bo sosvet organizatorja izbral dobitnika mednarodnega prevajalskega priznanja Lirikonov zlát 2019

Prevajalci moralno, strokovno in pravno odgovarjajo za svoje prevode in njihovo prvo objavo v Rp. Lirikon21 (2019). Izbrani/revijalno objavljeni/festivalno predstavljeni/za priznanje Lirikonov zlát 2019 nominirani prevodi bodo honorirani.

Festivalno prevajalsko priznanje Lirikonov zlát 2019 bo podeljeno na 18. Mednarodnem Lirikonfestu Velenje (2019).

Za priznanje Lirikonov zlat 2019 ne morejo kandidirati prevajalci, ki so med letoma 2009 in 2018 priznanje že prejeli. Sodelovanje v sosvetu za izbor, uredništvu Rp. Lirikon21 ali neposredno pri organizaciji Lirikonfesta izključuje možnost sodelovanja.

Organizator prevajalskega priznanja je Ustanova Velenjska knjižna fundacija. Večletni glavni pokrovitelj priznanja v revijalnem programu Rp. Lirikon21 je Mestna občina Velenje; v festivalnem programu Lirikonfesta ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Festivalno priznanje je častno, izkazano s festivalno listino in umetniško bronasto plaketo (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta).

Prevajalsko priznanje Lirikonov zlát so doslej prejeli: 2007 – Andrej Medved (SI), 2008 – Mateja Bizjak Petit (SI/FR), 2009 – Draga Rinkema (SI/NL) in Urška Zupanec (SI), 2010 – Peter Kuhar (SI/CZ), 2011 – Tanja Petrič (SI), 2012 – Andrej Pleterski (SI), 2013 – Željko Perović (BA/SI) in Lenka Daňhelová (CZ), 2014 – Namita Subiotto (SI), 2015 – Daniela Kocmut (SI/A) in Andrej Pleterski (SI), 2016 – Mateja Komel Snoj (SI), 2017 ­– Katja Zakrajšek (SI) in Urška Zupanec (SI) in 2018 – Maruša Mugerli Lavrenčič (SI).  

Zbiranje predlogov za 16. mednarodno Pretnarjevo nagrado (2019) – častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika«, ki bo podeljen(a) ob 60-letnici mesta Velenje na »polnoletnem« 18. Mednarodnem Lirikonfestu Velenje (2019) 

Rok za predloge: 8. marec 2019

Mednarodni Lirikonfest Velenje v organizaciji Velenjske knjižne fundacije vabi k predlaganju kandidatov za 16. mednarodno Pretnarjevo nagrado (2019) – častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika« – za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književn(išk)em povezovanju, posredovanju oz. uveljavljanju slovenske literature in jezika po svetu.

Mednarodna Pretnarjeva nagrada je osrednja slovenska zahvala s častnim naslovom »ambasador slovenske književnosti in jezika«, podeljevana v Velenju od leta 2004 za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književnem povezovanju oz. uveljavljanju slovenske literature in jezika v tujini tistim zaslužnim posameznikom (izjemoma dvema ali skupini), enakovredno tujim in slovenskim državljanom, ki si po svetu v duhu dr. Toneta Pretnarja (1945–1992) svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s slovensko literaturo, slovenskim jezikom in slovenskimi književniki. Je mednarodno priznanje tistim kulturnim posrednikom, ki izven Republike Slovenije, med drugimi narodi po svetu, širijo živo zavedanje in védenje o slovenski literaturi in jeziku, oziroma z njima vzpostavljajo trajnejši mednarodni kulturni dialog, zanimanje in povezovanje (mdr. s spoznavanjem in prevajanjem novejše slovenske umetniške literature, spodbujanjem in organiziranjem učenja slovenščine ter prevajanja slovenske književnosti, uveljavljanjem sodobnih slovenskih književnikov med drugimi narodi ipd.). – Nagrada ni namenjena mednarodno najbolj uveljavljenim slovenskim književnikom oz. avtorjem z največjim prevedenim knjižnim opusom; ni priznanje za mednarodne dosežke v literarni in jezikoslovni vedi, leksikografiji, založništvu, knjigotrštvu ipd.; prav tako ne pretežno za prevode klasičnih/temeljnih slovenskih književnih del oz. za življenjski prevajalski opus – čemur izkazujejo pozornost in čast druge slovenske nagrade in priznanja (Pretnarjeva nagrada nekatere izmed njih dopolnjuje le izjemoma, a v glavnem je vzajemno osmišljena in zaslužnim dobitnikom načelno izkazana kot prva tovrstna kulturna zahvala v Republiki Sloveniji). – Izborna merila vrednotijo vsa področja književnega oz. književniškega delovanja in ustvarjanja, s katerim je izkazano pomembno mednarodno povezovanje in uveljavljanje slovenske literature in jezika. Predlagatelji naj mdr. ne prezrejo tudi pomembnega dela številnih zaslužnih lektorjev na lektoratih slovenskega jezika po svetu, ki ga častni naslov »ambasador slovenskega jezika in književnosti« oz. mednarodna Pretnarjeva nagrada želita še posebej osmišljati. – Predlagani kandidati so lahko osebe katerega koli državljanstva na svetu (tudi osebe brez državljanstva).

Nagrada je častna, izkazana s festivalno listino in nagradnim umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta). Partnerska organizatorja nagrade oz. slavnostne podelitve ambasadorskega naslova sta Ustanova Velenjska knjižna fundacija in književna asociacija Velenika. Večletni glavni pokrovitelj podelitve častnega ambasadorskega naslova je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. S sprejemom Pretnarjevih nagrajencev se pridružuje Občina Tržič (domači kraj T. Pretnarja).

Mednarodno Pretnarjevo nagrado oz. častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika« so doslej prejeli ugledni mednarodni književni posredniki: 2004 – Ludwig Hartinger (Avstrija), 2005 – František Benhart (Češka), 2006 – Gančo Savov (Bolgarija), 2007 – Božena in Emil Tokarz (Poljska), 2008 – Kari Klemelä (Finska), 2009 – Matjaž Kmecl (Slovenija) in Andrej Rozman (Slovenija), 2010 – Nadežda Starikova (Rusija), 2011 – Peter Scherber (Nemčija/Avstrija), 2012 – Evgen Bavčar (Slovenija/Francija) in Orsolya Gallos (Madžarska), 2013 – Nikollë Berishaj (Albanija), 2014 – Zdravko Kecman (Bosna in Hercegovina/Republika Srbska), 2015 – Karol Chmel (Slovaška), 2016 – Zvonko Kovač (Hrvaška), 2017 – Joanna Pomorska (Poljska), 2018 – Peter Kuhar (Slovenija/Češka) in Lenka Kuhar Daňhelová (Češka).  

Kandidate za častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika« oz. mednarodno Pretnarjevo nagrado 2019 lahko predlagajo slovenska in tuja književniška, slovenistična/slavistična, književnoprevajalska združenja, kulturne, znanstvene, izobraževalne idr. ustanove oz. organizacije ter osebno kulturno širše ugledni/priznani posamezniki (državljani RS ali tuji državljani).

Zbiranje predlogov je odprto do 8. marca 2019 (predlogi, prispeli po tem datumu, bodo prvič obravnavani v letu 2020). Sosvet za podelitev nagrade oz. častnega naslova v letu 2019 bo enakovredno obravnaval tudi kandidate, predlagane v zadnjih treh letih (2016–2018), in izbral (brez predhodnih javnih nominacij) lavreata­­_ko za leto 2019. – Predloge z utemeljitvami, ki naj zajemajo glavne biobibliografske podatke in 30- do največ 60-vrstično vrednotenjsko predstavitev kandidatovega pomembnega oz. zaslužnega dela pri mednarodnem uveljavljanju slovenske literature in jezika v daljšem obdobju (s poudarkom na zadnjih petih letih ali enkratnem izjemnem delu v zadnjih dveh letih), pošljite po e-pošti na naslov lirikonfest@gmail.com. Obvezno pripišite poštni in e-naslov ter telefonsko številko kandidata in predlagatelja.

Ambasadorski naslov bo podeljen na 18. Mednarodnem Lirikonfestu 2019 v Velenju.

Informacija o festivalni literarni nagradi »krilata želva 2019« za najboljši slovenski potopis preteklega leta (2018), ki bo podeljena ob 60-letnici mesta Velenje na »polnoletnem« 18. Mednarodnem Lirikonfestu Velenje (2019) 

Organizator nagrade bo do 23. aprila 2019 po mnenju žirije/strokovnega sosveta javno nominiral za 3. podelitev festivalne literarne nagrade »krilata želva 2019« tri avtorje najboljših slovenskih potopisov preteklega leta in jih povabil k predstavitvi v programu 18. Mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2019).  

Organizatorja nagrade sta Ustanova Velenjska knjižna fundacija in Čitalnica Pri pesniški duši. Večletna glavna pokrovitelja nagrade v festivalnem programu Lirikonfesta sta Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. – Nagrada je izkazana s festivalno listino in nagradnim umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta). V letu 2019 je nagrada tudi denarna.

Literarno nagrado »krilata želva« za najboljši slovenski potopis preteklega leta so doslej prejeli: 2017 – Agata Tomažič, 2018 – Dragan Potočnik in Aleš Šteger

Velenjska knjižna fundacija vabi k sopokroviteljstvu 18. Mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2019), festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2019) in letošnjih festivalnih literarnih nagrad/priznanj mednarodne ugledne slovenske ali tuje organizacije, ustanove oz. podjetja ali kulturne mecene.

Ustanova Velenjska knjižna fundacija
18.
Mednarodni Lirikonfest Velenje (2019)
Rp. Lirikon21 (2019) 

Ivo Stropnik, glavni in odgovorni urednik fundacije,
vodja festivala 

Urška Zupančič,
koordinatorica festivalnega programa

V Velenju, ob 8. februarju 2019