Lirikonfestovo podnebje ‒ spletnodebatno književno omizje 2018


 Čitalnica Pri pesniški duši                                                                                                                                                                              www.lirikonfest-velenje.si

LIRIKONFEST VELENJE 2018 

XVII. mednarodno književno srečanje v Velenju
od cvetenja do zorenja češenj / osrednjefestivalno: 30. in 31. maja ter 1. junija
 Velenje v čašah poezije / Akademija Poetična Slovenija 2018

Lirikonfestovo podnebje / od cvetenja do zorenja češenj
(foto Žiga Zupančič) 

LIRIKONFESTOVO PODNEBJE
SPLETNODEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE 2018 

www.lirikonfest-velenje.si

Na spletnih straneh Lirikonfesta/Velenjske knjižne fundacije in Čitalnice Pri pesniški duši – www.lirikonfest-velenje.si ter vzporedno na družbenem omrežju Facebook – www.facebook.com/Lirikonfest – objavljamo kratke refleksije festivalno izbranih slovenskih in tujih književnih ustvarjalcev ter prevajalcev XVII. Mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2018) na temo spletnodebatno zastavljenega književnega omizja »DRŽAVA BO UKINILA NAROD« (J. Kornhauser) ZAKLJUČNA DELA V POEZIJI XXI. ST. / Debatna izhodišča (aktualna vprašanja književnega ustvarjanja, vrednotenja in mednarodnega povezovanja oz. posredovanja):

Umetnik = zadnji svobodni človek?
Poezija je sugestija?
»Vsak pesnik je pošast« (Šalamun)

Ali poezija potrebuje narod ali narod potrebuje poezijo?
Kdaj se pesem začne in kdaj konča, če se sploh konča (in sploh začne)?

Posredovanje literature in jezika v svetu brez meja?
Literarni posrednik = varuh kulture? ­

Verzi ustvarjajo svetove?
Ali je v času literarne hiperprodukcije izbira za prevajalce in bralce res večja?
Lahko nekdo, ki ni materni govorec, enako dobro prevaja v tuji jezik in na kakšne izzive pri tem naleti? 

Potopis in resnica: ali vsi popotniki lažejo?
Potovanje kot metafora?
Tanka meja med potopisom in umetniško literaturo?
Popotniška literatura in družbena omrežja?
So blogi ubili knjižne potopise?

Refleksija o umetniškem pomenu in družbeni aktualnosti Cankarjevega literarnega izročila za 21. st. v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru: (ob 100. obletnici smrti I. Cankarja)
»Lahko bi hodil brez roke, brez očesa, da celo brez nosa bi se dalo živeti … A kadar človek nima prepričanja, tedaj je samo še senca brez telesa, knjiga brez vsebine …«  (Ivan Cankar (1876–1918), O človeku, ki je izgubil prepričanje, 1899)

Izbrane refleksije festivalnih gostov bodo s pomenki v živo vključene v dokumentarni film Toma Novosela Lirikonfestovo podnebje – rezervat liričnega in potopisnega občutja, ki bo nastajal na književnem srečanju med predstavitvami in pogovori, prepletenimi z izbrano poezijo, potopisom in glasbo, predstavljen pa bo konec pomladi.

Večletna glavna pokrovitelja: Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije