Mednarodna Pretnarjeva nagrada


Mednarodna Pretnarjeva nagrada (MPN) je osrednja slovenska zahvala s častnim naslovom »ambasador slovenske poezije/književnosti in jezika« (ASP/KJ), podeljevana (na pobudo pesnika Iva Stropnika, mdr. študenta T. P.) od leta 2004 na mednarodnem književnem srečanju v Velenju oz. od 2008 na Mednarodnem Lirikonfestu Velenje za trajnejše, večletne ali enkratne pomembne prispevke pri mednarodnem književnem povezovanju oz. uveljavljanju slovenske literature in jezika v tujini tistim zaslužnim posameznikom (izjemoma dvema ali skupini), enakovredno tujim in slovenskim državljanom, ki si po svetu v duhu dr. Toneta Pretnarja (1945–1992) svetovljansko prizadevajo za seznanjanje s slovensko poezijo idr. umetniško literaturo, slovenskim jezikom in slovenskimi književniki. Je mednarodno priznanje tistim kulturnim posrednikom, ki izven R. Slovenije, med drugimi narodi po svetu, širijo živo zavedanje in védenje o slovenski literaturi in jeziku, oziroma z njima vzpostavljajo trajnejši mednarodni kulturni dialog, zanimanje in povezovanje (mdr. s spoznavanjem in prevajanjem novejše slovenske poezije idr. umetniške literature, spodbujanjem in organiziranjem učenja slovenščine ter prevajanja slovenske književnosti, uveljavljanjem sodobnih slovenskih književnikov med drugimi narodi ipd.). Z MPN oz. častnim naslovom ASP/KJ mdr. izkazujemo priznanje pomembnemu delu zaslužnejših slovenskih lektorjev na lektoratih slovenskega jezika po svetu ter učiteljev slovenščine v narodno manjšinskih, izseljenskih, migracijskih, večkulturnih, diplomatskih idr. interesnih okoljih. Še posebej pa želimo s častnim ambasadorskim naslovom, podeljevanim na pesniškem festivalu z mednarodnimi gosti v Velenju, izkazati priznanje oz. zahvalo tistim mednarodnim kulturnim posrednikom, ki širijo po svetu slovensko poezijo XXI. st. ­– Nagrada ni namenjena mednarodno najbolj uveljavljenim slovenskim književnikom oz. avtorjem z največjim prevedenim knjižnim opusom; ni priznanje za mednarodne dosežke v literarni in jezikoslovni vedi, leksikografiji, založništvu, knjigotrštvu ipd.; prav tako ne pretežno za prevode klasičnih/temeljnih slovenskih književnih del oz. za življenjski prevajalski opus – čemur izkazujejo pozornost druge slovenske nagrade in priznanja (Pretnarjeva nagrada nekatere izmed njih dopolnjuje le izjemoma, a v glavnem je vzajemno osmišljena in zaslužnim dobitnikom načelno izkazana kot prva tovrstna kulturna zahvala v R. Sloveniji). – Izborna merila vrednotijo vsa področja književnega oz. književniškega delovanja in ustvarjanja, s katerim je izkazano pomembno mednarodno povezovanje in uveljavljanje slovenske literature in jezika. Predlagani kandidati so lahko osebe katerega koli državljanstva na svetu (tudi osebe brez državljanstva). – Partnerska organizatorja nagrade oz. podelitve častnega ambasadorskega naslova sta Ustanova Velenjska knjižna fundacija in književna asociacija Velenika. – Festivalna nagrada je bila med 2004 in 2011 tudi denarna (s sofinanciranjem MK RS oz. JAK RS), od leta 2012 pa je častna; vseskozi je izkazana z nagradnim umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta) in festivalno listino. Večletni glavni pokrovitelj podelitve častnega ambasadorskega naslova je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo R. Slovenije (2019). S sprejemom Pretnarjevih nagrajencev se pridružuje Občina Tržič (domači kraj T. Pretnarja). – V primeru neposrednega državnega financiranja nagrade ali pokroviteljstva uglednega slovenskega podjetja, organizacije ipd. je nagrada lahko tudi denarna.

Tone Pretnar (1945–1992) (Slovenija)

Mednarodno Pretnarjevo nagrado oz. častni naslov ambasador slovenske poezije/književnosti in jezika so doslej prejeli ugledni mednarodni književni posredniki:

2004 – Ludwig Hartinger (Avstrija)
2005 – František Benhart (Češka)
2006 – Gančo Savov (Bolgarija)
2007 – Božena in Emil Tokarz (Poljska)
2008 – Kari Klemelä (Finska)
2009 – Matjaž Kmecl in Andrej Rozman (Slovenija)
2010 – Nadežda Starikova (Rusija)
2011 – Peter Scherber (Nemčija/Avstrija)
2012 – Evgen Bavčar (Slovenija-Francija) in Orsolya Gallos (Madžarska)
2013 – Nikollë Berishaj (Albanija)
2014 – Zdravko Kecman (Bosna in Hercegovina/Republika Srbska)
2015 – Karol Chmel (Slovaška)
2016 Zvonko Kovač (Hrvaška) 
2017 Joanna Pomorska (Poljska)
2018 – Peter Kuhar (Slovenija/Češka) in Lenka Kuhar Daňhelová (Češka)
2019 – Metka Lokar (Slovenija/Kitajska)
2020 – Miran Hladnik (Slovenija)