Mednarodni Lirikonfest Velenje (MLFV)


Lirikonfestovo podnebje :: rezervat za poezijo
pomladni festival liričnega in potopisnega občutja
(21. marec do 21. junij :: od cvetenja do zorenja češenj)

Devet
najst let književno ustvarjalnih (2002–2020)

Mednarodni Lirikonfest Velenje (MLFV) je tradicionalni celoletni literarni festival liričnih umetnosti XXI. st. – z osrednjim programom mednarodnega književnega srečanja v Velenju (v juniju ali septembru) –, ki ga od leta 2002 (do 2007 imenovan »Herbersteinsko srečanje slovenskih književnikov z mednarodno udeležbo«) organizirata Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) in asociacija Velenika v sodelovanju s tujimi in slovenskimi partnerji. Pobudnik ustanovitve, programski in organizacijski vodja festivala je književnik Ivo Stropnik.

Mednarodni Lirikonfest Velenje (»rezervat za poezijo«, »festival liričnega in potopisnega občutja«) je že poldrugo desetletje vpet v predstavitve in popularizacijo umetniške literature XXI. st., njenih ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov slovenske literature in jezika drugim narodom, organizatorjev, urednikov idr. poznavalcev slovenske, evropske in svetovne književnosti; vzpostavlja in širi mednarodna književna sodelovanja, zlasti z izvirno in prevedeno poezijo XXI. st. ter s premišljevanji o spoznavni, povezovalni in kritični vlogi literature v evropski družbi in širše.

Lirikonfestova literarna omizja so zasnovana esejistično in z debatami na evropsko aktualne književne teme.

Mednarodni Lirikonfest Velenje združuje večletne književne projekte (vzpostavljene v Velenju v letih od 2002 in 2017), ki v osrednjem festivalnem programu vsakoletno v živo predstavijo 2 x 21 evropskih idr. ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev novejše evropske/svetovne umetniške literature.

Celoletni program mednarodnega Lirikonfesta Velenje obsega 21 produkcij, s katerimi se (z izvirnimi in prevodnimi revijalnimi objavami v mednarodni Rp. Lirikon21, na festivalnih branjih, literarnih omizjih, rezidenčnih ustvarjalnih bivanjih idr. dogodkih) letno sreča ok. sto tujih in slovenskih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev umetniške literature XXI. st.

K Lirikonfestovi besedi so vabljeni uveljavljeni in uveljavljajoči se evropski književni ustvarjalci, prevajalci, strokovni interpreti, uredniki, filozofi, esteti, mednarodni literarni posredniki idr. poznavalci ter spremljevalci izvirnega in prevodnega leposlovja (zlasti poezije XXI. st.).

Lirikonfestove prireditve so odprte za javnost in z literarnimi abonmaji (programskimi cikli) Požiram knjige (za odrasle in starejšo mladino), Čokolada s knjigo (za otroke in mlajšo mladino) in Velenjska potopisna pomlad/Krilata želva pripoveduje (izbrani slovenski knjižni potopisi) vključujejo program razvijanja bralne kulture.

Mednarodni Lirikonfest Velenje zajema tako rekoč vse kroge, iz katerih se slovenska književnost širi med bralce: najmlajšim predstavlja mladinsko književnost; skrbi, da pridejo do glasu tudi mlajši književni ustvarjalci; predstavlja sveže stvaritve uveljavljenih slovenskih in tujih književnikov; na okroglih mizah/književnih omizjih odpira strokovne debate o aktualnih temah v slovenski in evropski književnosti idr.; vključuje lastno književnorevijalno in občasno leposlovno knjižno produkcijo; širi bralno kulturo; nudi paleto literarnih prireditev ter izkazuje mednarodno književno sodelovanje v slovenskem prostoru ter občasno z gostovanji oz. predstavitvami v tujini.

Mednarodni Lirikonfest Velenje je bil med 2002 in 2018 z mednarodnimi festivalnimi sodelovanji in povezovanji, literarnimi gostovanji in branji Lirikonfestovih delegacij (festivalnih lavreatov idr. slovenskih ter tujih književnih ustvarjalcev) predstavljen v 18 evropskih državah (Avstrija, Češka, Poljska, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Finska, Srbija, Rusija, Nemčija, Francija, Nizozemska, Madžarska, Litva, Albanija, Črna gora, Slovaška, Italija, Hrvaška …)

Večletna glavna pokrovitelja Mednarodnega Lirikonfesta Velenje sta Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo RS.