Mednarodno književno srečanje v Velenju


Mednarodni Lirikonfest Velenje 2016 – XV. mednarodno književno srečanje

 Festivalni sklic: Vsi smo beg XXI. st! Poezija = razbito ogledalo

Lirikonfestovo podnebje 2016

Velenjska knjižna fundacija pod večletnim glavnim pokroviteljstvom Mestne občine Velenje organizira 7. in 8. septembra v Velenju (v Vili Bianca) tradicionalni Mednarodni Lirikonfest Velenje – festival liričnega občutja/rezervat za poezijo – XV. mednarodno književno srečanje s književnimi gosti iz desetih evropskih držav (Grčije, Makedonije, Srbije, Hrvaške, Italije, Albanije, Poljske, Slovaške, Češke in Slovenije).

»Poezija = razbito ogledalo« – Lirikonfestov večer novejše evropske poezije
Velenje, 7. septembra, Vila Bianca, med 19. in 23. uro

Prvi večer v letošnjem Lirikonfestovem »rezervatu za poezijo« (7. septembra) bo prepleten s predstavitvijo 12. letnika mednarodne festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2016) z izvirno in prevedeno evropsko poezijo XXI. st. (42 avtorjev in prevajalcev, 432 str.) ter izvirnimi/avtorskimi in prevodnimi pesniškimi branji festivalno izbranih/gostujočih tujih avtorjev in njihovih prevajalcev v slovenščino, nominiranih za mednarodno revijalno-festivalno priznanje Lirikonov zlat 2016 (za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st., izborno objavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21). – Za mednarodno revijalno-festivalno priznanje Lirikonov zlat 2016 je letos nominiranih pet slovenskih književnih prevajalcev oz. prevajalk: Mateja Komel Snoj, Lara Mihovilović, Jolka Milič, Maruša Mugerli Lavrenčič in Lara Unuk, ki bodo predstavili svoje prevode oz. gostujoče avtorje (pesnice in pesnike). Iz novejše srbske in hrvaške poezije gostujeta Dragan Jovanović Danilov in Delimir Rešicki; iz novejše makedonske poezije Mitko Apostolov in Snežana Stojčevska; iz novejše italijanske poezije Alessio Brandolini in Patrizia Dughero; v festivalni antologiji sta z nominiranimi slovenskimi prevodi predstavljeni italijanski pesnici Anna Toscano in Elisa Biagini; iz novejše grške poezije gostujeta Maria Topali in Haris Psarras. – Izven nominiranih prevodov oz. prevajalcev (letos festivalnorazpisno iz balkanskih jezikov/literatur) bomo na Lirikonfestovem večeru novejše evropske poezije slišali ladinščino z gostujočo južnotirolsko pesnico Rut Bernardi (iz nemščine je izbor njenih pesmi prevedel Lado Planko); iz novejše češke poezije je z gostujočim pesnikom Adamom Borzičem za prve slovenske prevode njegove poezije poskrbel Peter Kuhar, ki je za letošnjo festivalno antologijo Rp. Lirikon21 prevedel tudi predstavitvena izbora pesmi Irene Douskove in Lenke K. Daňhelove; iz novejše slovaške poezije gostuje Joe Palaščák s slovenskimi prevodi Špele Šramel Sevšek in Mirne Dizdarević; v festivalni antologiji je v slovenskem prevodu Andreja Pleterskega predstavljen slovaški pesnik Daniel Pastirčák; gostujoči albanski prevajalec Nikollë Berishaj (leta 2013 dobitnik Lirikonfestove mednarodne Pretnarjeve nagrade oz. častnega naslova »ambasador slovenske književnosti in jezika«) je za festivalno antologijo prevedel v slovenščino kosovska pesnika Xhevdeta Bajraja in Arbena Idrizija; iz novejše poljske poezije bo gost letošnjega Lirikonfesta pesnik Zbigniew Tlałka v slovenskih prevodih Dušana M. Pirca, medtem ko je Jana Unuk za predstavitev v festivalni antologiji prevodno izbrala pesnici Anno Augustyniak in Ewo Sonnenberg. – Z avtorskim pesniškim branjem se bo predstavil tudi Zvonko Kovač, letošnji Pretnarjev nagrajenec (ambasador slovenske književnosti in jezika na Hrvaškem), predstavitveni izbor njegovih pesmi je v slovenščino prevedla Vesna Mikolič. – Pesnik in prevajalec Željko Perović je iz novejše slovenske poezije za festivalno antologijo prevedel v hrvaščino predstavitvene izbore pesmi Zorana Pevca, Iva Stropnika in svojih pesmi. – Sklepna urica Lirikonfestovega večera novejše evropske poezije, pospremljenega s kantavtorskim koncertiranjem Vasje Mihajlovića - Woodyja, bo namenjena slovenski poeziji – pesniškemu branju treh Lirikonfestovih lavreatov v tem desetletju: Petru Semoliču, letošnjemu dobitniku vseslovenske književne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st., Zoranu Pevcu (nagrajencu leta 2013) in Maji Vidmar, ki ji je Lirikonfest kot lanski nagrajenki letos izdal knjižno zbirko Petdeset izbranih pesmi iz njenega desetletnega vrhunskega pesniškega opusa v XXI. st.

Lirikonfestova debatna književna omizja o (po)begu v literaturo in njeni odtujenosti, jezikovni identiteti, poeziji kot razbitem ogledalu ter posnemanju kot orodju literarnega ustvarjanja v XXI. st.  

Velenje, 8. septembra, Vila Bianca, med 9:30 in 13.30

V festivalni družbi osrednje vabljenih in gostujočih 21 evropskih književnih ustvarjalcev, prevajalcev in mednarodnih posrednikov (zlasti poezije XXI. st.) bomo na dveh Lirikonfestovih debatnih književnih omizjih (8. septembra) slišali razmišljanja na esejistično-debatno zastavljene festivalne teme: Vsi smo beg XXI. st.! Poezija = razbito ogledalo (Beg v literaturo: Je poezija pobeg iz realnosti ali ravno obratno? Tujost in odtujenost v novejši literaturi – begunstvo, preseljevanje, disidentstvo ... Kaj pa jezik in identiteta? Posnemanje kot orodje sodobnega literarnega ustvarjanja?!). – Slovenska književnica Petra Koršič, letošnja dobitnica Lirikonfestovega zlata, bo predstavila svoj nagrajeni esej Z zlatom zlepljen razbiti dom. O jeziku in identiteti s primerom ladinščine bo zagotovo zanimiva refleksija južnotirolske književnice Rut Bernardi. O posnemanju kot orodju sodobnega literarnega ustvarjanja bosta z uvodnimi refleksijami (drugega omizja) kot pesnika in literarna interpreta razmišljala Peter Semolič (letošnji dobitnik Lirikonfestove književne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st.) in dr. Zvonko Kovač (letošnji Pretnarjev nagrajenec – ambasador slovenske književnosti in jezika na Hrvaškem). Debatno odprti književni omizji bosta usmerjala Urška Zupančič in Zoran Pevec.

Lirikonfestovi književni nagradi in priznanji – slavnostna podelitev na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija s koncertom skupine Tosca Beat

Velenje, 8. septembra, Vila Bianca, med 19. in 21. uro

Na osrednjem festivalnem dogodku – Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija (8. septembra) bo med oz. pred slavnostnim koncertom glasbene skupine Tosca Beat trinajstič podeljena mednarodna Pretnarjeva nagrada oz. častni naslov »ambasador slovenske književnosti in jezika«; enajstič vseslovenska literarna nagrada velenjica-čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus slovenskega pesnika/pesnice v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo; desetič mednarodno revijalno-festivalno priznanje Lirikonov zlát za vrhunske prevode novejše evropske poezije v slovenščino, objavljene v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 (2016) ter petič bienalno mednarodno festivalno priznanje Lirikonfestov zlat za najtehtnejši esej na evropsko aktualno temo Lirikonfestovega književnega omizja 2016. **

LIRIKONFESTOVI LAVREATI 2016

Strokovno-umetniški sosvet za podelitev Lirikonfestovih nagrad in priznanj 2016: Ivo Stropnik, Amans Nesciri, Zoran Pevec, Klara Pavšer, Urška Zupančič.

Mednarodno Pretnarjevo nagrado 2016 – slovensko zahvalo s častnim naslovom »ambasador slovenske književnosti in jezika« prejme hrvaški literarni zgodovinar in južnoslavist prof. dr. Zvonko Kovač za večletno posredovanje slovenske literature in jezika na Hrvaškem, vzpostavljanje slovensko-hrvaških književno-jezikovnih stikov ter mednarodnopovezovalno, znanstvenoraziskovalno in predavateljsko delo, ki pomembno vključuje sodobne slovenske književne ustvarjalce.

Vseslovensko književno nagrado velenjica-čaša nesmrtnosti 2016 za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st., ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo, prejme slovenski pesnik Peter Semolič.

Mednarodno festivalno književno priznanje Lirikonfestov zlát 2016 za najtehtnejši esej na evropsko aktualno temo Lirikonfestovega književnega omizja 2016 prejme slovenska književnica Petra Koršič za avtorski esej Z zlatom zlepljen razbiti dom.

Mednarodno revijalno-festivalno književno priznanje Lirikonov zlát 2016 za vrhunske prevode evropske poezije XXI. st. v slovenščino, objavljene v fest. antologiji Rp. Lirikon21 (2016)  prejme slovenska književna prevajalka Mateja Komel Snoj  za vrhunske revijalne prevode iz hrvaške in srbske poezije XXI. st.v slovenščino (za prevode predstavitvenih pesmi Delimirja Rešickega in Dragana Jovanovića Danilova). 

Slavnostna podelitev nagrad in priznanj bo na festivalni Akademiji Poetična Slovenija v četrtek, 8. septembra 2016, ob 19. uri v Vili Bianca v Velenju. V umetniškem programu akademije bo koncertirala glasbena skupina Tosca Beat