NIKOLI ODRASLA UGANKA TEDNA (3) – IVO STROPNIK: VPRAŠÁJ ROKAVIČKA


Vsak osmi dan v tednu (za otroke in mlajšo mladino / literarni abonma Čokolada s knjigo in izven / širjenje bralne kulture / Velenjska knjižna fundacija) 

 Ivo Stropnik
 NIKOLI ODRASLA 3
 Ilustracija: Neda Hafner 

NAJ BO PLIMA ALI OSEKA,
KATERA NAJVEČKRAT
MOKRA JE OBLEKA? * 

© Velenika, 2003 (Lovec in 7 vozličkov); Pivec, 2012 (Nikoli odrasle)
Uganko izbrala Urška Zupančič (Čitalnica Pri pesniški duši)


* Rešitev uganke ob naslednji zastavljeni uganki.
* Rešitev uganke Nikoli odrasla 2RADIRKA  

Ostali prispevki Čitalnice Pri pesniški duši
Tematska Knjigostoja 2017 – stojnična izmenjava tematskih knjig v Starem Velenju
Knjižna prodaja UVKF
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2002–2017 (predstavitev)