NIKOLI ODRASLA UGANKA TEDNA (4) – IVO STROPNIK: VPRAŠÁJ ROKAVIČKA


Vsak osmi dan v tednu (za otroke in mlajšo mladino / literarni abonma Čokolada s knjigo in izven / širjenje bralne kulture / Velenjska knjižna fundacija) 

Ivo Stropnik
NIKOLI ODRASLA 4 
Ilustracija: Neda Hafner 

POLETI PODALJŠAJO NAM STOPALA,
POD NJIMI MEHKEJŠA MORSKA JE SKALA;
Z NJIMI KAKOR RIBE URNO PLAVAMO,
Z LAHKIMI NOGAMI HRBTNO KRÁVLAMO.*

© Velenika, 2003 (Lovec in 7 vozličkov); Pivec, 2012 (Nikoli odrasle)
Uganko izbrala Urška Zupančič (Čitalnica Pri pesniški duši)

* Rešitev uganke ob naslednji zastavljeni uganki.
* Rešitev uganke Nikoli odrasla 3KOPALKE

Ostali prispevki Čitalnice Pri pesniški duši
Tematska Knjigostoja 2017 – stojnična izmenjava tematskih knjig v Starem Velenju
Knjižna prodaja UVKF
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2002–2017 (predstavitev)