Planeti z lastno svetlobo – 13. letnik festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2017)


KAZALO
http://uvkf.si/sl/planeti-z-lastno-svetlobo-13-letnik-festivalne-antologije-rp-lirikon21-2017-kazalo

Planeti z lastno svetlobo – 13. letnik festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2017, uredila Ivo Stropnik in Urška Zupančič, 472 str.) z revijalnim izborom 100 pesnikov in pesnic XXI. st. iz 21 evropskih literatur (v slovenskih prevodih 41 prevajalcev)

Antologija v elektronski izdaji za e-bralnike (ePub)