Pogovor z Erwinom Koestlerjem – 23. gostom Lirikonfestove mednarodne književniško-prevajalske rezidence v Velenju (video)


BEREMO SKUPAJ – SPOZNAJMO JIH

Širjenje bralne kulture

Produkcija: VTV - regionalna televizija & Velenjska knjižna fundacija 
Velenje, september–november 2018

Erwin Köstler (1964 v Trierju, živi na Dunaju), literarni znanstvenik – slovenist in prevajalec slovenske književnosti, ki ga širša javnost pozna zlasti po prevodih Ivana Cankarja v nemščino (prevedel 16 njegovih del), prevedel pa je tudi leposlovna dela številnih drugih slovenskih avtorjev (Kosovel, Grum, Jurčič, Voranc, Bartol, Žabot, Frančič, M. Zupančič, S. Pregelj, Skubic idr.). 

Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju, vzpostavljena leta 2007 v organizaciji Velenjske knjižne fundacije (od 2008 z rezidenčnim kabinetom v programu Mednarodnega Lirikonfesta Velenje), je večletni kulturni program mednarodnega književnega sodelovanja v slovenskem prostoru, namenjen ustvarjalnemu bivanju tujih in slovenskih književnikov, prevajalcev in mednarodnih posrednikov novejše umetniške literature; prednostno književnim prevajalcem slovenske literature XXI. st. v druge evropske jezike; tistim, ki ustvarjajo, prevajajo, spoznavajo, interpretirajo, posredujejo, popularizirajo in promovirajo novejšo umetniško literaturo ter s slovenskim prostorom vzpostavljajo in širijo trajnejše mednarodne književniške povezave, organizirajo mednarodne izmenjave in gostovanja z udeležbo slovenskih avtorjev ipd. ­– Program Lirikonfestove mednarodne književniško-prevajalske rezidence v Velenju v organizaciji Velenjske knjižne fundacije omogočata Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.