Rp. Lirikon21


Rp. Lirikon21 (ISSN 1855–0207) je mednarodna literarna revija za poezijo XXI. st. idr. Lirikonfestove zadeve, ki jo od 2005 oz. od 2007 (preimenovano in ločeno od izhodiščne/skupne revije Poetikon) kot specializirano revijo – festivalno antologijo izvirne (slovenske idr.) ter prevedene poezije XXI. st. izdaja Velenjska knjižna fundacija. – Revijalna festivalna antologija je osrednje namenjena popularizaciji novejše poezije za odrasle – z objavami v izvirnih jezikih, izbranih slovenskih prevodih ter z objavami izbranih prevodov novejše slovenske poezije v druge jezike; občasno tudi poezije in poetične dramatike za otroke, mladino in odrasle; odprta je za esejistiko (s tematiko Lirikonfestovih književnih omizij) in (od leta 2017) kratke literarne potopise; predstavlja in dokumentira Lirikonfestove prireditve, nagrade in priznanja. – Rp. Lirikon21 od IX./X. letnika (2013/2014) izhaja kot »rastoča« festivalna antologija Mednarodnega Lirikonfesta Velenje. Publikacijo vse od začetka izhajanja financira MO Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofinancira JAK RS (2019).