Rp. Lirikon21


Rp. Lirikon21 (ISSN 1855–0207) je mednarodna literarna revija za izvirno in prevedeno poezijo XXI. st. ter Lirikonfestove zadeve, ki jo od 2005 oz. od 2007 (preimenovano in ločeno od izhodiščne/skupne revije Poetikon) kot specializirano revijo/festivalno antologijo izvirne slovenske in prevedene poezije XXI. st. izdaja Velenjska knjižna fundacija. Revija je osrednje namenjena popularizaciji novejše poezije – z objavami v izvirnih jezikih, izbranih slovenskih prevodih ter z objavami izbranih prevodov novejše slovenske poezije v druge jezike (občasno tudi poezije in poetične dramatike za otroke, mladino in odrasle); odprta je za književno esejistiko (s tematiko Lirikonfestovih književniških omizij idr.) ter predstavlja in dokumentira Lirikonfestove prireditve, nagrade in priznanja. – Rp. Lirikon21 od IX. oz. X. letnika (2013/2014) izhaja kot revijalno-festivalna antologija/berilo Mednarodnega Lirikonfesta Velenje.