SLOVENSKI KULTURNI SPOMIN (3) – KAREL DESTOVNIK – KAJUH (1922–1944): »MOJA PESEM NI LE MOJA PESEM, / TO JE KRIK VSEH NAS!«


"Moja pesem ni le moja pesem, / to je krik vseh nas!" -- Slovenski narodni heroj KAREL DESTOVNIK - KAJUH (1922–1944), dokumentarne fotografske upodobitve slovenskega partizanskega pesnika in njegovega časa (NOB). Fotografsko gradivo zbrala in kronološko uredila Emil Cesar in Ivo Stropnik. –www.uvkf.si (e-objave)