V prazničnem septembru Mestne občine Velenje ustvarja na Lirikonfestovi mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju pesnica Maja Vidmar


Maja Vidmar / Foto Jurij Vižintin/arhiv UVKF    

Pesnica Maja Vidmar – 22. gost Lirikonfestove mednarodne književniško-prevajalske rezidence v Velenju v organizaciji Velenjske knjižne fundacije

Maja Vidmar (roj. 1961 v Novi Gorici), v času študija slovenščine in primerjalne književnosti se je preselila v Ljubljano. Knjižno je objavila osem izvirnih pesniških zbirk, v tujini je izšlo šest knjižnih prevodov njene poezije, njene pesmi so v izvirniku in prevodih vključene v več antologij. Prejela je več slovenskih in tujih literarnih nagrad, mdr. leta 2015 na Mednarodnem Lirikonfestu Velenje literarno nagrado velenjica – čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st.   

Med rezidenčnim bivanjem Maje Vidmar bo Velenjska knjižna fundacija organizirala pogovor s pesnico o njenem ustvarjanju. Vabilo na dogodek bo objavljeno na naših spletnih in FB-straneh – www.lirikonfest-velenje.si, www.facebook.com/Lirikonfest.

Mednarodna književniško-prevajalska rezidenca v Velenju, vzpostavljena leta 2007 v organizaciji Velenjske knjižne fundacije (od 2008 z rezidenčnim kabinetom v programu Mednarodnega Lirikonfesta Velenje), je večletni kulturni program mednarodnega književnega sodelovanja v slovenskem prostoru, namenjen ustvarjalnemu bivanju tujih in slovenskih književnikov, prevajalcev in mednarodnih posrednikov novejše umetniške literature; prednostno književnim prevajalcem slovenske literature XXI. st. v druge evropske jezike; tistim, ki ustvarjajo, prevajajo, spoznavajo, interpretirajo, posredujejo, popularizirajo in promovirajo novejšo umetniško literaturo ter s slovenskim prostorom vzpostavljajo in širijo trajnejše mednarodne književniške povezave, organizirajo mednarodne izmenjave in gostovanja z udeležbo slovenskih avtorjev ipd. ­– Program Lirikonfestove mednarodne književniško-prevajalske rezidence v Velenju v organizaciji Velenjske knjižne fundacije omogočata Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

www.lirikonfest-velenje.si / kabinet@uvkf.si   

V oktobru bo na Lirikonfestovi mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju ustvarjal  avstrijski književni prevajalec Erwin Köstler

Erwin Köstler / Foto Jurij Vižintin/arhiv UVKF  

23. gost Lirikonfestove mednarodne književniško-prevajalske rezidence v Velenju v organizaciji Velenjske knjižne fundacije bo Erwin Köstler

V oktobru bo na Lirikonfestovi mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju ustvarjal avstrijski književni prevajalec Erwin Köstler (1964 v Trierju, živi na Dunaju), literarni znanstvenik – slovenist in prevajalec slovenske književnosti, ki ga širša javnost pozna zlasti po prevodih Ivana Cankarja v nemščino (prevedel 16 njegovih del), prevedel pa je tudi leposlovna dela številnih drugih slovenskih avtorjev  (Kosovel, Grum, Jurčič, Voranc, Bartol, Žabot, Frančič, M. Zupančič, S. Pregelj, Skubic idr.).

Med rezidenčnim bivanjem Erwina Köstlerja v oktobru bo Velenjska knjižna fundacija organizirala pogovor s prevajalcem (o recepciji slovenske literature v nemško govorečem svetu in pomenu literature Ivana Cankarja v 21. stoletju). Vabilo na dogodek bo objavljeno na naših spletnih in FB-straneh – www.lirikonfest-velenje.si, www.facebook.com/Lirikonfest.

www.lirikonfest-velenje.si / kabinet@uvkf.si