Akademija Poetična Slovenija - velenjica-čaša nesmrtnosti


Akademija Poetična Slovenija (APS) – od 2007 tradicionalna literarnoumetniška prireditev v Velenju (izhodiščno leta 2006 vzpostavljena v pozdrav svetovnemu dnevu poezije, 21. marca; od 2008 v programu Lirikonfesta) s slavnostno podelitvijo festivalne književne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti (VČN) za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus v XXI. st., tj. slovenskemu pesniku/pesnici z izkazanima najmanj dvema izvirnima pesniškima zbirkama za odrasle, prvič knjižno objavljenima v slovenskem jeziku v zadnjih desetih letih in v tem obdobju (dodatno merilo od 2019) v tujini samostojno objavljenim najmanj enim knjižnim prevodom njegove poezije/pesniške zbirke. Po teh izhodiščnih merilih strokovno-umetniški sosvet organizatorja vsako leto ob svetovnem dnevu poezije (21. marca) javno nominira za nagrado 21 slovenskih pesnikov/pesnic, ki morajo imeti predhodno oz. v letu nominacije v festivalni antologiji Rp. Lirikon21 najmanj eno objavo v obsegu »sto izvirnih verzov«. Sosvet za nagrado vrednoti pri izboru nagrajenca tudi avtorjevo celovito osebnostno držo. – Festivalna nagrada je bila v letih 2007 in 2008 častna, med 2009 in 2011 tudi denarna (s sofinanciranjem MK RS oz. JAK RS) in od leta 2012 do 2018 častna; vseskozi je izkazana s festivalno listino in nagradnim umetniškim bronastim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta). Od 2013/2014 do 2018/2019 je bila nagrada pospremljena s knjižno izdajo 50 izbranih pesmi iz nagrajenčevega desetletnega pesniškega opusa v XXI. st. (ob podelitvi nagrade v tekočem letu z izidom zbirke izbranih pesmi nagrajenca prejšnjega leta). – Večletni glavni pokrovitelj akademije in nagrade je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta ju sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. V primeru neposrednega državnega financiranja nagrade ali pokroviteljstva uglednega slovenskega podjetja, organizacije ipd. je nagrada lahko denarna. – V letu 2019 (ob jubilejni 60-letnici mesta Velenje in »polnoletnosti« Lirikonfesta) je nagrada denarna (3000 EUR). – Denarna nagrada je predvidena tudi v prihodnje. 

Književna nagrada »velenjica - čaša nesmrtnosti« je istemu pesniku/pesnici praviloma podeljena samo enkrat (izjemoma dvakrat za vrhunske pesniške opuse v novih desetletjih). Doslej so jo za vrhunske desetletne pesniške opuse za odrasle v XXI. st. prejeli:

2006 – Andrej Medved (p. n.)
2007 – Milan Vincetič
2008 – Milan Dekleva
2009 – Vinko Möderndorfer
2010 – Boris A. Novak
2011 – Milan Jesih
2012 – Peter Kolšek
2013 – Zoran Pevec
2014 – Esad Babačić
2015 – Maja Vidmar
2016 – Peter Semolič
2017 – Tone Škrjanec
2018 
 – Iztok Osojnik
2019 – Uroš Zupan