Velenjska potopisna pomlad


»Velenjska potopisna pomlad« (pomladni cikel izbranih potopisnih pripovedovanj) in literarna nagrada »krilata želva« za najboljši slovenski potopis (preteklega leta) sta bili leta 2017 vzpostavljeni v programu Mednarodnega Lirikonfesta Velenje in v slovenskem prostoru izkazali novost. Potopis je vse bolj priljubljena literarna zvrst, ki strokovno še ni ustrezno priznana. S ciklom izbranih potopisnih pripovedovanj in slovensko potopisno literarno nagrado želimo popularizirati potopisni žanr in prispevati k uveljavljanju slovenskih avtorjev potopisa. – Festivalna nagrada je bila izhodiščno (v letih 2017 in 2018) častna, izkazana s festivalno listino in nagradnim bronastim umetniškim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta). Večletni glavni pokrovitelj nagrade v festivalnem programu Lirikonfesta je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. V primeru neposrednega državnega financiranja nagrade ali pokroviteljstva uglednega slovenskega podjetja, organizacije ipd. je nagrada lahko denarna. – V letu 2019 (ob jubilejni 60-letnici mesta Velenje in »polnoletnosti« Lirikonfesta) je nagrada denarna.