Video-foto galerija 2002-2018


2018 

https://youtu.be/PnwPz7Kn7Bc / Glasnejša inačica dokumentarnega filma LIRIKONFESTOVO PODNEBJE 2018 – rezervat liričnega in potopisnega občutja / Refleksije pred kamero: »Država bo ukinila narod« – zaključna dela v poeziji XXI. st. / PORTRETI LAVREATOV IDR. KNJIŽEVNIH GOSTOV 17. MEDNARODNEGA LIRIKONFESTA VELENJE (2018): literarno-prevajalski par PETER KUHAR in LENKA KUHAR DAŇHELOVÁ MEDNARODNA PRETNARJEVA NAGRADA 2018 – ČASTNI NASLOV »AMBASADORJA SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI IN JEZIKA«; IZTOK OSOJNIK –  VELENJICA-ČAŠA NESMRTNOSTI 2018 za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st.; DRAGAN POTOČNIK –KRILATA ŽELVA 2018 za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta (Pesem za Sinin džan, Založba Pivec); ALEŠ ŠTEGER – KRILATA ŽELVA 2018 za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta (Na kraju zapisano 6: Solovki, Rusija, 19. 7. 2017, Beletrina); MARUŠA MUGERLI LAVRENČIČ – LIRIKONOV ZLÁT 2018 za vrhunske revijalne prevode novejše evropske poezije // Polurni dokumentarni film Toma Novosela / Scenarista: Ivo Stropnik, Tomo Novosel / Režija: Tomo Novosel / Kamera: Maša Flogie, Tomo Novosel / Snemanje zvoka: Maša Flogie, Dragan Berkenjačević / Glasbena podlaga: Matej Krajnc, Rodrigo / Produkcija: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, Društvo eksperimentalne umetnosti Slovenija / Posneto v Velenju, spomladi 2018 / Večletna pokrovitelja Lirikonfesta: Mestna občina Velenje in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije https://youtu.be/PnwPz7Kn7Bc Fotoreportaža Lirikonfesta 2018 

Lirikonfestova osemnajstinka ob kulturnem prazniku: predstavitev monografije Slovenska urbana poezija po Pesniškem almanahu mladih Zorana Pevca  (15. 2. 2018)

2017 

Lirikonfestov pozdrav iz Velenja – Akademija Poetična Slovenija 2017

Stojijo od leve: Ivo Stropnik (večletni programski in organizacijski vodja Lirikonfesta Velenja), Monika Skaberne, Arjan Pregl, dr. Karel Verstovšek (politični oče slovenske univerze, velenjski rojak), Jože Rihtar (lastnik največje zbirke mineralov v Sloveniji), Željko Perović (Lirikonov zlat 2013); v prvi vrsti od leve: Urška Zupančič (programska koordinatorica Lirikonfesta Velenje), Petra Koršič (Lirikonfestov zlat 2016), Tone Škrjanec (velenjica-čaša nesmrtnosti 2017), Peter Semolič (velenjica-čaša nesmrtnosti 2016), Joanna Pomorska (mednarodna Pretnarjeva nagrada ASKJ 2017), Zvonko Kovač (mednarodna Pretnarjeva nagrada ASKJ 2016), Katja Zakrajšek (Lirikonov zlat 2017), Urška Zupanec (Lirikonov zlat 2017); manjka Agata Tomažič (krilata želva 2017). – Foto: Jurij Vižintin, Velenje, Vila Bianca, na dan Primoža Trubarja 2017

Fotoreportaža Žiga Zupančič
Fotoreportaža Jurij Vižintin (1. del)
Lirikonfestovo spletnodebatno književno omizje 2017 – refleksije o liričnem avanturizmu
Medijski odzivi

 XVI. Lirikonfest Velenje -- Akademija Poetična Slovenija 2017 (UVKF & T. Novosel)

Lirikonfestovi lavreati in knjižne izdaje 2017

2016 

post festum

15. MEDNARODNI LIRIKONFEST VELENJE (2016), festival liričnega občutja, rezervat za poezijo, XV. mednarodno književno srečanje v Velenju (7. in 8. septembra) s književnimi gosti iz Italije, Grčije, Makedonije, Srbije, Hrvaške, Albanije, Poljske, Slovaške, Češke in Slovenije (2 x 21 evropskih pesnikov in prevajalcev njihove poezije v slovenščino ter mednarodnih književnih posrednikov). Festivalni sklic: Vsi smo beg XXI. st.! Poezija = razbito ogledalo. Organizator festivala: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, večletni glavni pokrovitelj Mestna občina Velenje. Festivalni književni nagradi in priznanji: trinajstič podeljeno mednarodno Pretnarjevo nagrado s častnim naslovom »ambasador slovenske književnosti in jezika« je prejel hrvaški literarni zgodovinar in južnoslavist  Zvonko Kovač za večletno posredovanje slovenske literature in jezika na Hrvaškem ter mednarodnopovezovalno, znanstvenoraziskovalno in predavateljsko delo, ki pomembno vključuje sodobne slovenske književne ustvarjalce (v imenu slovenistike in sosveta Pretnarjeve nagrade jo je podelil literarni zgodovinar Miran Hladnik); enajstič podeljeno vseslovensko književno nagrado velenjica-čaša nesmrtnosti za vrhunski desetletni pesniški opus v XXI. st. je prejel Peter Semolič; petič bienalno podeljeno festivalno priznanje za najhtehtnejši esej na evropsko aktualno temo festivalnega omizja je prejela Petra Koršič;  desetič podeljeno revijalno-festivalno priznanje za vrhunske prevode poezije XXI. st. v slovenščino, objavljene v 12. letniku festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2016) je prejela prevajalka Mateja Komel Snoj za slovenske prevode iz novejše hrvaške in srbske poezije Delimirja Rešickega in Dragana Jovanovića Danilova.  – Zaključki festivalnih esejistično-debatnih omizij o (po)begu v literaturo in njeni odtujenosti, jezikovni identiteti, poeziji kot razbitem ogledalu ter posnemanju kot orodju literarnega ustvarjanja v XXI. st. (z uvodnimi refleksijami Petre Koršič, Rut Bernardi, Zvonka Kovača, Petra Semoliča idr.) so naslednji: Poezija še vedno ima smisel, kljub temu da živimo v svetu, kjer imata večino časa prednost lahkotna zabava in instant zadovoljstvo. Pesem je tista, ki spregovori človeški duši, nudi vpogled v notranji svet, obenem pa omogoča avtorju, da postavi ogledalo družbi. S tem poezija postane tudi sredstvo družbene kritike, saj je pomembno, da so pesniki družbeno aktivni, opozarjajo na krivice in pripomorejo k razbijanju stereotipov. Sovraštvo in strah sta namreč nalezljiva, literatura/poezija pa je tista luč, ki razsvetli temo nevednosti. V današnjem času zelo aktualne migrantske krize in splošne odtujenosti je to postalo izjemnega pomena. – Festivalni udeleženci iz tujine so poudarili pomen tovrstnih debatnih omizij, ki jih na literarnih festivalih v njihovem prostoru ni in jim nudijo možnost dialoga, medsebojnega učenja in družnega iskanja rešitev, s tem pa festivalu dajejo dodatno težo. Poezija torej ni razbito ogledalo, ampak še vedno združuje ljudi in s tem presega razlike v narodnosti, jeziku, veroizpovedi itd. – Festival sta pospremili revijalna antologija  Rp. Lirikon21 (z dvainštiridesetimi izbranimi ustvarjalci in prevajalci poezije XXI. st. iz desetih evropskih držav, 432 str., urednik Ivo Stropnik) ter knjižna izdaja Petdeset izbranih pesmi Maje Vidmar, lanske dobitnice književne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti.  

Fotoreportaža Jurij Vižintin

Fotoreportaža Jurij Vižintin 2. del

Lirikonfestovi lavreati 2016

 Lirikonfestovi lavreati in knjižne izdaje 2016.

Lirikonfestova video-fotogalerija 2002–2016

 Oglejte si fotogalerijo na naši Facebook strani: https://www.facebook.com/lirikonfest.velenje/photos_all

Lirikonfestova predfestivalna šestnajstinka  pogovor s pisateljem in prevajalcem Andrejem E. Skubicem v Velenju (Noč knjige 2016) 

LVFG 2015

Video / XIV. Mednarodni Lirikonfest Velenje (2015)

LVFG 2014

Video / XIII. Mednarodni Lirikonfest Velenje (2014)

LVFG 2002–2013

 Video / XI. Mednarodni Lirikonfest Velenje (2012)

 Video / X. Mednarodni Lirikonfest Velenje (2011)

Video / IX. Mednarodni Lirikonfest Velenje (2010)