(JČV17) Ć, Č in Đ, DŽ, DJ v slovenščini


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

 Pri prevzemanju besed, ki vsebujejo črki ć ali đ, iz srbščine oz. hrvaščine v slovenščino občne besede slovenimo tako, da ć zapisujemo s č, đ pa z dž, pri prevzemanju lastnih besed pa praviloma ohranjamo vse črke, kakor se rabijo v jezikih, iz katerih besede izvirajo. Pri tipografskih zamenjavah, ko nimamo na voljo znamenj za ć in đ, ć zapišemo s č, đ pa lahko zamenjamo tudi z dj.

Črke, ki jih slovenščina nima, to sta tudi ć in đ, izgovarjamo z najbližjimi knjižnimi glasovi slovenščine, ć izgovarjamo kot č, đ pa kot dž.

Pri prevzemanju občnih besed, ki vsebujejo ć, v slovenščino ć zapisujemo s č.
Primeri: čevapčić – (slov.) čevapčič [čevapčič]

Pri lastnih imenih, prevzetih iz tujih jezikov, se ć v zapisu praviloma ohranja, izgovarjamo ga z najbližjim knjižnim glasom v slovenščini, tj. s č-jem.

Primeri zapisa in izgovora v slovenščino prevzetih osebnih imen, ki vsebujejo ć:
Pavelić [pavelič], Jelačić [jelačič], Radić [radič], Čosić [čosič], Gundulić [gundulič]

Primeri zapisa in izgovora v slovenščino prevzetih zemljepisnih imen, ki vsebujejo ć:
Bileća [bileča], Peć [peč], Bihać [bihač], Gospić [gospič], Nikšić [nikšič], Paraćin [paračin], Knić [knič]

Pri prevzemanju lastnih imen v slovenščino teh pri zapisovanju praviloma ne domačimo – kar dokazujejo zgornji primeri – obstajajo pa izjeme, to so lastna imena, ki jih slovenimo, pri čemer ć zapišemo kot č.

Primer zapisa lastnega poimenovanja, pri katerem ć zapisujemo s č:
Ćićarija – (slov.) Čičarija [čičarija]

Pri prevzemanju občnih besed, ki vsebujejo đ, tega zapisujemo z dvočrkjem dž.
Primeri: đuveč – (slov.) džuveč [džuveč]

Lastnih imen, prevzetih iz tujih jezikov, praviloma ne slovenimo, đ se v zapisu ohranja, izgovarjamo ga kot [dž].

Primeri zapisa in izgovora v slovenščino prevzetih osebnih imen, ki vsebujejo đ:
Đuro [džuro], Đorđe [džordže]
Karađorđe [karadžordže], Karađorđević [karadžordževič], Tuđman [tudžman], Đilas [džilas]

Primeri zapisa in izgovora v slovenščino prevzetih zemljepisnih imen, ki vsebujejo đ:
Đakovo [džakovo], Đakovica [džakovica], Đurakovac [džurakovac], Đulica [džulica]

Nekatera zemljepisna imena pri prevzemanju v slovenščino domačimo, pri čemer đ zapisujemo kot dž.

Primeri:
Međimurje – (slov.) Medžimurje [medžimurje], Đerdap – (slov.) Džerdap [džerdap]

Predstavitev in naročilnica KBV

Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com