(JČV19) Kdo je modrejši in kaj je bolj modro


  AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

 Članek tematizira stopnjevanje pridevnikov ter zapis barvnih odtenkov in barvnih kombinacij.

Pridevnike stopnjujemo na dva načina: z obrazili in opisno, tj. s prislovi; poleg tega razlikujemo dvo- in tristopenjsko stopnjevanje. Kakovostne pridevnike praviloma stopnjujemo z obrazili: npr. pameten, pametnejši, najpametnejši; odgovoren, odgovornejši, najodgovornejši; zanesljiv, zanesljivejši, najzanesljivejši … Omenjene oblike, ki nastanejo pri stopnjevanju z obrazili, imajo prednost pred opisnim stopnjevanjem: bolj pameten, najbolj pameten, bolj odgovoren, najbolj odgovoren ipd. Izjema so barve, ki jih stopnjujemo samo opisno, nikoli z obrazili: npr. rumen, bolj rumen, najbolj rumen (napačni sta obliki rumenejši, najrumenejši).

Od pomena, ki ga prinaša pridevnik moder, je odvisno stopnjevanje kakovostnega pridevnika. Pridevnik moder, ki pomeni pameten, bister, stopnjujemo z obrazili, torej modrejši in najmodrejši. Pridevnik moder, ki poimenuje modro barvo, stopnjujemo opisno, torej bolj moder in najbolj moder. Torej je neka oseba modrejša v primerjavi z drugim človekom, neki predmet pa je bolj moder kot drugi.

V nadaljevanju so s primeri ponazorjene značilnosti zapisovanja barvnih kombinacij in odtenkov.

S prirednimi zloženkami zapisujemo barvne kombinacije, tako nastale tvorjenke združujejo več barv, ki jih povezuje stični vezaj, slednji nadomešča priredni veznik in, npr. grb Mestne občine Velenje je rumeno-zeleno-bel. Gre za tribarvno kombinacijo, ki vključuje rumeno, zeleno in belo barvo.

Barvne odtenke poimenujemo s podrednimi zloženkami, te tvorimo iz prislovov, kot sta temno ali svetlo, in kakovostnega pridevnika, ki poimenuje barvo, npr. svetlomoder, temnomoder … Omenjene barvne nianse se pišejo tudi narazen, torej svetlo moder, temno moder

Na enak način zapisujemo tudi barvne odtenke, npr. sivomodermoder s primesjo sive, dvojnica v zapisu: sivomoder ali sivo moder. V tem primeru gre za eno barvo, in sicer odtenek modre barve, ki nastane s primesjo sive. Medtem ko priredna zloženka modro-siv označuje dvobarvno kombinacijo, npr. modro podlago in siv napis.

Primer:
Dopoldne je bilo nebo nad Velenjskim gradom svetlomodro/svetlo modro, popoldne so ga prekrili koprenasti oblaki in je bilo videti kot modro-bela preproga, proti večeru je postalo sivomodro/sivo modro, kajti pripravljalo se je k nevihti.

Barvne nianse, ki jih razlagamo z veznikom kot, izražajočim primerjavo, ali pojasnilom, ki se začne z da …, se pišejo samo narazen: rubinasto rdeč rdeč kot rubin, žareče rdeč rdeč, da kar žari, limonasto rumenrumen kot limona, kavno rjavrjav kot kava, pistacijino zelenzelen kot pistacija, travnato zelen zelen kot trava, smaragdno zelenzelen kot smaragd

Predstavitev in naročilnica KBV

  Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com