(JČV37) Tri pike in vejica v naštevalnem nizu pred tremi pikami ali okrajšavami ter zapisovanje datumov


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK

Tri pike so praviloma nestično ločilo: zaznamujejo nedokončano misel. 

Napačno: 

e-vložišče (obrazci...) 

Evropska unija ponuja številne mehanizme in priložnosti za razvoj tako gospodarstva, kot tudi kulture, izobraževanja, podpore nevladnim organizacijam… 

Pravilno: 

e-vložišče (obrazci …) 

Evropska unija ponuja številne mehanizme in priložnosti za razvoj tako gospodarstva kot tudi kulture, izobraževanja, podpore nevladnim organizacijam …
(Odpravljena je tudi napaka v rabi vejice, ki v zgornjem primeru ne sme biti pred veznikom kot.)

Izjemoma pike pišemo stično z zadnjo črko predhodne besede, kadar pike zaznamujejo nezapisane črke posamezne besede.

Primer: Ti si pravi papa…!

Med naštevalnimi enotami zapisujemo vejice, pred tremi pikami kot končnim ločilom ali pred okrajšavami, kot so itd., itn., ipd., vejice ne pišemo.

Napačno:

Namenjena so uresničevanju slovenskih strateških in operativnih ciljev, ki so opredeljeni v različnih dokumentih npr. Strategija razvoja Slovenije, sektorske politike, državni razvojni program, …

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate mesečne E-informatorje, ki vsebujejo aktualne informacije v zvezi s programom EZD, primere dobrih praks, itd.

Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko središče (Gorenje, Premogovnik Velenje, Esotech, …) in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito trgovino in ostalimi upravnimi, izobraževalnimi ter drugimi dejavnostmi.

Pravilno:
Namenjena so uresničevanju slovenskih strateških in operativnih ciljev, ki so opredeljeni v različnih dokumentih, npr. Strategija razvoja Slovenije, sektorske politike, državni razvojni program …
(V zgornjem primeru mora biti pred okrajšavo npr. vejica.)

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate mesečne E-informatorje, ki vsebujejo aktualne informacije v zvezi s programom EZD, primere dobrih praks itd.

Središče občine je mesto Velenje, ki je izrazito industrijsko središče (Gorenje, Premogovnik Velenje, Esotech …) in prerašča v regionalni savinjsko-šaleški center z razvito trgovino in ostalimi upravnimi, izobraževalnimi ter drugimi dejavnostmi.

Na kaj moramo biti pozorni pri zapisu datumov? Vrstilne števnike zapisujemo s piko za številko, ne pozabimo na presledke med enotami, mesec mora biti v ustrezni sklonski obliki. 

Napačno:
7.2.2013
SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2011 

Pravilno:
7. 2. 2013
SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2011

Napačno:                                       Pravilno:
17.04.2012                                       17. 4. 2012
10. 05. 2012                                     10. 5. 2012
10. Maj 2012                                    10. maj 2012
10.Maja 2012                                  10. maja 2012

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com