(JČV40) Čigar ali katerega, kateri/katera/katero ali ki


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Težave z zaimki se pogosto pojavljajo pri rabi zaimka čigar. Poglejmo primer napačne rabe omenjenega zaimka.

Napačno:

Tekmovanje Adventure Race Slovenia – Velenje je od lanskega leta tudi del pokala Euroadventure (www.euroadventure.net), čigar namen je združiti pustolovska tekmovanja po Evropi v skupen pokal.

Pravilno:

Tekmovanje Adventure Race Slovenia – Velenje je od lanskega leta tudi del pokala Euroadventure (www.euroadventure.net), katerega namen je združiti pustolovska tekmovanja po Evropi v skupen pokal.

Zakaj je zaimek čigar v zgornjem primeru uporabljen nepravilno in bi bilo treba namesto njega uporabiti oziralni zaimek katerega? Zaimek čigar se uporablja samo za izražanje svojine osebe moškega spola, sicer pa je v omenjeni vlogi pravilen samo zaimek katerega.

Primer pravilne rabe zaimka čigar:

Velenjski kipar, čigar kipec Nabiralka zvezd je protokolarno darilo MO Velenje ...

Primer pravilne rabe zaimka katerega:

CPU bo v začetni fazi deloval v okviru Mestne občine Velenje in bo deloval po sistemu socialnega podjetja, katerega namen ni dobiček, temveč družbeno koristna dejavnost.

Napake se pojavljajo tudi pri rabi oziralnega zaimka kateri namesto krajše oblike ki.

Napačno:

V okviru sveta deluje tudi odbor Rdečega križa, katerega vodi ga. Danica Markus ter Civilna zaščita, katero vodi Gašper Brglez. 

Pravilno:

V okviru sveta deluje tudi odbor Rdečega križa, ki ga vodi ga. Danica Markus, ter Civilna zaščita, ki jo vodi g. Gašper Brglez. (Manjkata tudi: vejica pred veznikom ter in okrajšava g. v drugem prilastkovem odvisniku.)

Napačno: 

Pomembna usmeritev Medobčinske LAS Velenje je, da z različnimi dejavnostmi prispeva k zmanjšanju škode, katero povzroča uživanje drog, ter v največji možni meri deluje na preventivnem področju v vseh treh občinah v smeri krepitve pozitivne samopodobe tako otrok, mladostnikov, staršev in vzgojiteljev. 

Pravilno: 

Pomembna usmeritev Medobčinske LAS Velenje je, da z različnimi dejavnostmi prispeva k zmanjšanju škode, ki jo povzroča uživanje drog, ter v največji možni meri deluje na preventivnem področju v vseh treh občinah v smeri krepitve pozitivne samopodobe tako otrok, mladostnikov, staršev in vzgojiteljev.

Raba daljše oblike zaimka, torej kateri/katera/katero, za predlogi piscem ne povzroča težav.

Primer pravilne rabe zaimka za predlogom:

Storitve Mestne občine Velenje so storitve, ki jih nudi Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, med katerimi je tudi brezplačen prostor na strežniku MOV.

Predstavitev in naročilnica KBV

 Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com