(JČV54) Datumski zapisi


 AVTORICA JEZIKOVNIH ČLANKOV O VELENJŠČINI: VERICA JURAK 

Članek obravnava različne možnosti datumskih zapisov in drugih informacij o času.

Primer:
Vabljeni na osrednjo slovesnost ob prazniku Mestne občine Velenje, ki bo v petek, 18. septembra 2015, ob 17. uri v Domu kulture Velenje.

Med podatkom o dnevu in datumom zapisujemo vejico, ker je razmerje med njima sorodno pojasnjevanju (v petek, in sicer 18. septembra 2015). Podatek o datumu je vrinjena, dodatna informacija, gre za pristavčni del, zato ga obojestransko zamejimo z vejicama. V navedenem primeru je treba pristavčno pojasnilo v skladenjski zgradbi ločiti z vejicama, na kar opozarja tudi Slovenski pravopis iz leta 2001, čeprav kot redkejšo možnost omenja tudi zapis brez vejic (SP 2001, člen 299). V navedenem primeru med podatkoma o času in kraju vejice ne pišemo.

Primer:
Vabljeni na osrednjo slovesnost ob prazniku Mestne občine Velenje, ki bo 18. septembra 2015 ob 17. uri v Domu kulture Velenje. 

Drugi primer se od predhodnega razlikuje po tem, da vsebuje samo datum, dan ni posebej poimenovan, torej pristavčno pojasnilo ni prisotno, zato tudi ni vejic v drugem, odvisnem stavku navedene povedi. Drugi primer je pomensko in pravopisno ustrezen.

Primer:
Vabljeni na osrednjo slovesnost ob prazniku Mestne občine Velenje, ki bo v petek ob 17. uri v Domu kulture Velenje.

Tretji primer je pravopisno ustrezen, a je pomensko nepopoln.

Primeri datumskih zapisov in podatkov o času:

Vabljeni na 26. Pikin festival, ki bo potekal od nedelje, 20. septembra, do sobote, 26. septembra 2015.

Jutri, v sredo, 16. septembra 2015, ob 16. uri bo uradno odprtje prenovljene Jenkove ceste v Velenju.

dvodnevni pohod po poteh XIV. divizije v petek, 20. 2., in soboto, 21. 2. 2015

v petek, 21. novembra 2014, ob 17. uri/17.00/17h v Modri dvorani Glasbene šole Velenje

v četrtek, 23. oktobra 2014, ob 19.30/1930 v Glasbeni šoli Velenje

v četrtek, 10. septembra 2015, ob 19.19/1919 v Mestni knjižnici Velenje

Uradne ure Upravne enote Velenje ob sredah so od 8. do 18. ure/od 8.00 do 18.00/8.00–18.00/8.–18. ure.

Iz datumov tvorimo tudi pridevniške zloženke, npr. osmofebruarski in tretjejulijski, gre za podredni zloženki z medpono -o- ali -e- in pripono -ski. Omenjeni pridevniški tvorjenki tako kot ostale podredne zloženke pišemo skupaj.
ta, ki se nanaša na osmi februar > osmofebruarski
ta, ki se nanaša na tretji julij > tretjejulijski

Predstavitev in naročilnica KBV

  Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com