Milan Dekleva (foto Jurij Vižintin)  Velenje v čašah poezije, 17. in 18. junija 202