Dejavnost


 Dejavnost UVKF je nepridobitna.

Dejavnost ustanove:

 • izdajateljsko-založniška dejavnost;
 • prirejanje oz. organiziranje lokalnih, (med)regijskih, vseslovenskih in mednarodnih kulturno-umetniških, izobraževalnih in razstavnih prireditev (zlasti knjižnih in literarnih predstavitev, dogodkov, festivalov, literarnih priznanj in nagrad, knjižnih razstav, sejmov, posvetov, simpozijev, kongresov ipd.);
 • dobrodelna dejavnost s kulturnimi akcijami in knjižnimi darili;
 • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjih družboslovja in humanistike;
 • dodeljevanje denarnih sredstev za namene, določene skladno z namenom, ustanovitvenim aktom, statutom, pravilniki in programom ustanove;
 • spodbujanje izdajanja kvalitetnih knjig in revij s področij leposlovja in humanistike;
 • spodbujanje in izvajanje promocije velenjske knjižne produkcije in velenjskih avtorjev;
 • spodbujanje in izvajanje različnih oblik mednarodnega, vseslovenskega, regijskega in lokalnega sodelovanja ter povezovanja na področju knjige, v prvi vrsti predstavitve velenjskih avtorjev v slovenskem in mednarodnem prostoru;
 • spodbujanje in izvajanje različnih oblik razvoja bralne kulture;
 • vključevanje lastne knjižne produkcije v knjigarniško in knjižnično mrežo na celotnem območju Slovenije;
 • povezovanje z drugimi primerljivimi slovenskimi in mednarodnimi institucijami, ki delujejo na področju knjige oz. književne kulture;
 • sodelovanje z MO Velenje pri načrtovanju strateških usmeritev na področju knjige, ki so predmet različnih javnih politik in se dotikajo tudi knjige, besedne umetnosti in jezikovne kulture; 
 • skrb za pridobivanje neproračunskih sredstev in drugih virov financiranja za izvajanje strateških usmeritev na področju dejavnosti ustanove;
 • zbiranje in vodenje zbirk podatkov na področju knjige, književne in jezikovne kulture;
 • sodelovanje z lokalnimi in vladnimi organi oziroma drugimi organizacijami (DSP, SC PEN, JAK RS), ki vplivajo na položaj knjige, njeno prepoznavnost in razvoj;
 • opravljanje strokovnih nalog, skladnih z namenom, za katerega je UVKF ustanovljena (npr. spodbujanje in izvajanje projektov s področja književne in jezikovne kulture v velenjskem okolju ipd.).