FESTIVALNE REFLEKSIJE (12): dr. Glorjana Veber


  22. LIRIKONFEST VELENJE (2023)

Festivalna tema: UMETNA INTELIGENCA, KAJ PA JE TEBE TREBA BILO!?
FESTIVALNE REFLEKSIJE lavreatov idr. književnih ustvarjalcev // DEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE

Sreda, 7. JUNIJA 2023, med 9.30 in 13.00 v Vili Bianca (Velenje, Stari trg 3)
Tema debatnega književnega omizja/Lirikonfest 2023: Umetna inteligenca, kaj pa je tebe treba bilo!?

 Preden odprem svoj pogled na vprašanje ali lahko UI v 21. stoletju nadomesti psihofizični nastanek in občutek pesniškega besedila, bi rada navedla nekaj pogledov drugih ustvarjalcev.

Angleški slikar David Hockney je recimo mnenja, da UI ne more ustvariti prave umetnosti, ker ne vsebuje čustev in človeške globine.

Podobno stališče ima Yoko Ono, da nam UI sicer lahko pomaga pri ustvarjanju, vendar pa umetnost brez intuicije in človeške kreativnosti izgubi bistveno dimenzijo – človeško.

Mario Klingemann, priznani umetnik in raziskovalec na področju umetne inteligence in digitalne umetnosti, pravi, da je UI močno orodje za raziskovanje novih kreativnih prostorov in odkrivanje novih povezav med idejami.

Tudi Refik Anadol, turški medijski umetnik je mnenja da UI odpira nove možnosti in perspektive v umetnosti.
Mnenja bodo zagotovo deljena. A glede na to, da bo UI vedno zgolj t. i. posnetek človekovih sposobnosti, sem mnenja, da UI ne bo nikoli nadomestila prave pesniške umetnosti, lahko bo pa dober plagiat z razvojem UI – vsekakor pa prinaša zelo pomembna spoznanja, ki jih odpiram v nadaljevanju in kar bi rada poudarila:

Glede na to, da se zadnjih deset let aktivno ukvarjam s povezovanjem kvantne fizike in poezije (kar je rezultiralo med drugim tudi z raziskovanjem bralne recepcije v okviru mojega doktorata), na podlagi študij japonskih, ruskih, švicarskih in drugih znanstvenikov po svetu, ki so dokazali vpliv frekvenc v besedah (pisani, govorjeni, prebrani) na naše zdravje, se mi odpira vprašanje, ki ga še na področju UI nisem zasledila:

Kakšne frekvence vsebuje jezik / »umetnost« UI, kar je zagotovo merljivo, tako kot so znanstveniki dokazali enako za človeški jezik. Znanstveno dokazano je, da imajo umetniška dela zgodovinskih »velikanov« visoke frekvence, če bodo slednje vsebovane tudi v umetniških delih UI, menim, da se lahko iz tega tudi umetniki zelo veliko naučimo.
Kaj konkretno bo prinesla UI za umetniško ustvarjanje, je pa v glavni meri odvisno od nas umetnikov – od našega moralnega sistema (»plagiatorstvo«); naj služi kot pomagalo pri izobraževanju in širjenju obzorij.