FESTIVALNE REFLEKSIJE (14): Borut Gombač


 22. LIRIKONFEST VELENJE (2023)

Festivalna tema: UMETNA INTELIGENCA, KAJ PA JE TEBE TREBA BILO!?
FESTIVALNE REFLEKSIJE lavreatov idr. književnih ustvarjalcev // DEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE

Sreda, 7. JUNIJA 2023, med 9.30 in 13.00 v Vili Bianca (Velenje, Stari trg 3)
Tema debatnega književnega omizja/Lirikonfest 2023: Umetna inteligenca, kaj pa je tebe treba bilo!?

 Kljub temu

Ta super-inteligentni in super-senzorični računalnik je predelal vse vidike trenutka, vse resnice in laži človeške zgodovine, vso predzgodovino. Sprocesiral je vse snovne in nesnovne, logične in kaotične kombinacije vidnega in nevidnega vesolja v makro in mikro smereh. Ima ključ do največjih skrivnosti človekove podzavesti. Zaznal in izkristaliziral je vse čustvene in čutne odtenke, celoten razpon in naboj erotičnih dražljajev, arhetipov, mitov, naključij, preverjenih in utopičnih projekcij prihodnosti, domišljije, sanj, nesmislov, igre zaradi igre ... Sposoben je mimikrije brez šivov, vživljanja v kogarkoli in v karkoli. Lahko misli in množi samega sebe v neskončnih variacijah, napakah, odklonih in se odlično znajde tudi v prostorih in dimenzijah zunaj časa in prostora.
Ta super-inteligentni in super-senzorični računalnik razume vse, razen tega, kako je mogoče, da se je - kljub temu da je prebral in ponotranjil vso poezijo sveta in ubesedil vse, kar se ubesedit da – pod tale njegov zapis podpisal pesnik.