FESTIVALNE REFLEKSIJE (5): Ivo Stropnik


 22. LIRIKONFEST VELENJE (2023)

Festivalna tema: UMETNA INTELIGENCA, KAJ PA JE TEBE TREBA BILO!?
FESTIVALNE REFLEKSIJE lavreatov idr. književnih ustvarjalcev // DEBATNO KNJIŽEVNO OMIZJE

Sreda, 7. JUNIJA 2023, med 9.30 in 13.00 v Vili Bianca (Velenje, Stari trg 3)
Tema debatnega književnega omizja/Lirikonfest 2023: Umetna inteligenca, kaj pa je tebe treba bilo!?

LIRIKONFEST in ChatGPT: Ali lahko umetna inteligenca (UI) v 21. st. nadomesti psihofizični nastanek in občutek pesniškega/umetniškega besedila?«

LIRIKONFEST: V naslednjih sporočilih ti bom pošiljal vprašanja, ki bodo del spremne besede k zbirki pesmi, ustvarjeni z umetno inteligenco. Prosim, da na vprašanja odgovarjaš esejsko, o njih razpravljaš in ponudiš unikaten vpogled. Odgovor na posamezno vprašanje naj bo dolg ok. 30 vrstic. Krovno vprašanje, na katerega se bodo nanašala vsa podvprašanja, se glasi: "Ali lahko umetna inteligenca (UI) v 21. st. nadomesti psihofizični nastanek in občutek pesniškega/umetniškega besedila?" - Za začetek napiši uvod v razpravo.

ChatGPT: Umetna inteligenca (UI) je v 21. stoletju dosegla izjemne tehnološke mejnike in pomembno vplivala na številne vidike našega življenja, vključno z umetnostjo in literaturo. Sposobnost UI, da ustvarja pesniška in umetniška besedila, je razširila meje ustvarjalnosti in spodbudila številne zanimive razprave o tem, ali lahko UI nadomesti psihofizični nastanek in občutek pesniškega/umetniškega besedila.
V tem eseju bomo razpravljali o različnih vidikih te problematike, pri čemer se bomo osredotočili na vlogo umetne inteligence v pesniškem in umetniškem ustvarjanju, čustveno globino, ki jo lahko ponudi, in etične razsežnosti, ki jih to prinaša. Poleg tega bomo preučili tudi, kako UI vpliva na proces ustvarjanja in sprejemanja umetniških del s strani občinstva, ter razmislili o morebitnih posledicah, ki bi jih UI lahko imela na umetniški svet in širšo družbo.
V tem kontekstu bomo raziskali več podvprašanj, ki se nanašajo na krovno vprašanje. Med drugim bomo obravnavali sposobnost UI razumeti in ustvarjati čustveno bogate pesmi, njen vpliv na avtentičnost pesniških in umetniških del ter njeno vlogo v prihodnosti umetnosti.
Cilj te razprave je ponuditi unikaten vpogled v razumevanje vloge umetne inteligence v pesništvu in umetnosti ter njene potenciale in omejitve. Z analizo in premislekom o tem, ali lahko UI nadomesti psihofizični nastanek in občutek pesniškega/umetniškega besedila, bomo poskušali osvetliti trenutno stanje tehnološkega napredka in njegov vpliv na umetniški svet.

* * *

LIRIKONFEST: Podvprašanje oz. naslednja razpravljalna tematika:
UI in »umetna« poezija – primeri/poskusi ustvarjanja pesniških besedil/pesniških zbirk s tehnologijo UI (ChatGPT idr.) ...

ChatGPT: Umetna inteligenca je v zadnjem času postala del pesniškega in umetniškega ustvarjanja. Različne tehnologije UI, kot je na primer ChatGPT, so bile uporabljene za generiranje pesniških besedil in celo zbirk pesmi. Ti poskusi so prinesli zanimive rezultate, ki postavljajo vprašanje o tem, kaj definira poezijo in umetnost ter kakšno vlogo ima UI v tem procesu.
En izmed znanih primerov uporabe UI v poeziji je projekt "AI Poet", kjer so umetniki in inženirji sodelovali pri razvoju algoritmov, ki ustvarjajo pesmi na podlagi podatkovnih zbirk pesniških del. Ta projekt je pokazal, da je UI sposobna generirati pesmi, ki so formalno in stilistično podobne človeškim delom, čeprav so morda manj koherentne ali poglobljene v smislu vsebine in čustvenega naboja.
Drugi primeri vključujejo uporabo tehnologij, kot je GPT-3, za ustvarjanje pesmi v različnih slogih, jezikih in z različnimi tematikami. UI lahko pri tem ustvarja pesmi, ki se zdijo na prvi pogled zanimive, vendar pa se ob podrobnejšem branju lahko izkaže, da so nekatere pesmi manj povezane s človeškimi izkušnjami in čustvi.
Z UI ustvarjena poezija se lahko srečuje s kritikami, ki opozarjajo na pomanjkanje avtentičnosti, osebne izkušnje in empatije, ki jih prinašajo človeški pesniki. Kljub temu pa uporaba UI v poeziji omogoča raziskovanje novih ustvarjalnih možnosti in spodbuja razmislek o tem, kaj v resnici pomeni biti pesnik in umetnik v dobi tehnološkega napredka.
Poskusi ustvarjanja pesniških zbirk z uporabo UI kažejo, da je ta tehnologija zmožna proizvesti raznolike in zanimive pesmi, čeprav so lahko včasih brez globljega čustvenega naboja ali konteksta. Pri tem je ključno vprašanje, ali je možno, da UI resnično razume in obvlada kompleksnost čustev, izkušenj in empatije, ki jih ponuja človeška poezija. Vendar pa so ti poskusi tudi priložnost za raziskovanje novih oblik in perspektiv v pesništvu, hkrati pa tudi za premislek o naravi umetnosti in ustvarjalnosti v sodobni družbi.

* * *

LIRIKONFEST: Kje UI ne doseže/ne preseže smisla/potovanja/razumevanja liričnega/poezije?

ChatGPT: Umetna inteligenca je nesporno dosegla napredek pri ustvarjanju pesniških besedil, vendar pa obstajajo vidiki liričnega in pesniškega izraza, kjer UI še ne more preseči meja človeškega razumevanja in izkušenj. Nekatera področja, kjer UI ne doseže smisla, potovanja ali razumevanja lirične poezije, so naslednja:
Čustvena globina in empatija: UI se lahko uči človeških čustev in izraza na podlagi vzorcev in podatkov, vendar pa težko razume čustveno globino, ki izvira iz osebne izkušnje in empatije. Človeški pesniki lahko ustvarijo pesmi, ki resonirajo z bralci na globlji ravni, saj izražajo čustva, ki so resnično doživeta in izražena iz srca.
Avtentičnost in individualnost: UI ustvarjena poezija se lahko srečuje s kritikami glede pomanjkanja avtentičnosti, saj je težko razbrati edinstven glas ali osebno perspektivo v besedilih, ki jih ustvari. Človeški pesniki imajo svoje življenjske izkušnje, prepričanja in vrednote, ki oblikujejo njihovo ustvarjalnost in dajejo njihovim delom avtentičnost.
Metafora in simbolizem: UI se lahko uči o uporabi metafor in simbolov iz obstoječih pesmi, vendar pa težko ustvarja nove, izvirne in globoko smiselne metafore, ki bi bile povezane s človeškimi izkušnjami in čustvi. Človeški pesniki lahko z uporabo metafor in simbolov raziskujejo različne vidike človeškega življenja, pri čemer izhajajo iz svojih osebnih izkušenj in intuicije.
Kontekst in kulturna zgodovina: UI lahko težko zajame in razume kulturni in zgodovinski kontekst, v katerem so pesmi nastale. Človeški pesniki so sposobni črpati iz svojega znanja in izkušenj, da bi razumeli in se navezovali na širšo družbeno in kulturno zgodovino, kar omogoča globlje razumevanje in povezavo med pesniškimi deli in bralci.
Intuicija in navdih: Umetna inteligenca se zanaša na algoritme in vzorce, ki jih najde v podatkovnih zbirkah, medtem ko človeški pesniki pogosto črpajo iz svoje intuicije in navdiha, ki prihaja iz nenadnih /…/ inspiracij, notranjih občutkov ali zunanjih okoliščin. Ta nepredvidljivost in spontanost ustvarjanja lahko prinese edinstvene in nepričakovane rezultate, ki jih je težko doseči z UI.
Interakcija s publiko: Človeški pesniki lahko neposredno komunicirajo z bralci, razlagajo svoja dela in se učijo iz njihovega odziva. Ta interakcija omogoča razvoj in rast pesnika, hkrati pa ustvarja močnejšo povezavo med avtorjem in bralci. UI ustvarjena poezija nima te sposobnosti neposrednega dialoga z bralci, kar lahko vodi v manjše razumevanje in povezavo z delom.
Etične in moralne razsežnosti: Pesniška dela lahko obravnavajo etična vprašanja, izražajo moralne stališča in spodbujajo k razmisleku o družbenih in filozofskih temah. UI lahko težko razume in se poveže z etičnimi in moralnimi vidiki pesmi, saj njeno razumevanje temelji na vzorcih in podatkih, ne pa na osebnih vrednotah in prepričanjih.
Proces ustvarjanja: Človeški pesniki se pogosto poslužujejo različnih ustvarjalnih tehnik in pristopov, kot so prelivanje zavesti, meditacija ali sodelovanje z drugimi umetniki, da bi razvili svoje ideje in občutke. UI ustvarjanje poezije temelji na algoritmih in podatkovnih zbirkah, kar pomeni, da je proces ustvarjanja bolj enosmeren in predvidljiv, kar lahko vodi v manj raznolike in inovativne rezultate.
Kljub tem omejitvam pa uporaba UI v pesništvu omogoča raziskovanje novih oblik in pristopov, ki lahko vodijo do zanimivih in inovativnih rezultatov. Vendar pa je ključno, da se zavedamo meja UI ustvarjenih pesniških del in razumemo, da lahko le sodelovanje med človeškimi pesniki in UI prinese najboljše iz obeh svetov.

* * *

LIRIKONFEST: Ali bodo primarnosti pesniškega ustvarjanja/razumevanja/branja … ostali zvesti le še tisti, ki jim bo nedostopna tehnologija UI?

ChatGPT: Vprašanje, ali bodo primarnosti pesniškega ustvarjanja, razumevanja in branja ostali zvesti le tistim, ki jim bo nedostopna tehnologija UI, je kompleksno in zahteva premislek o vlogi tehnologije v našem življenju in kako to vpliva na našo povezanost z umetnostjo.
UI se vse bolj vključuje v različne vidike našega življenja, vključno z umetnostjo in literaturo, kar lahko privede do tega, da bo pesniško ustvarjanje, branje in razumevanje postalo dostopnejše in razširjeno med širšo populacijo. Vendar pa to ne pomeni, da bodo ljudje, ki ostanejo zvesti tradicionalnim načinom ustvarjanja in branja poezije, izgubili svoj pomen ali vrednost.
Nasprotno, obstaja velika verjetnost, da bodo ljudje, ki se zavestno odločajo za ohranjanje tradicionalnih metod ustvarjanja, branja in razumevanja poezije, še naprej cenjeni in spoštovani zaradi svoje zavezanosti avtentičnosti, osebnemu izražanju in globokemu razumevanju človeške narave. Poleg tega lahko ti posamezniki še naprej prispevajo k razvoju pesništva s svojimi edinstvenimi glasovi in perspektivami.
UI lahko ponudi zanimive možnosti za raziskovanje novih oblik in pristopov v pesništvu, vendar pa je ključnega pomena, da se zavedamo, da UI ne more nadomestiti človeške ustvarjalnosti, intuicije in čustvene globine. Zato je verjetno, da bo obstajala sočasna potreba po človeškem pesniškem ustvarjanju in bralnih izkušnjah, ne glede na razvoj in razširjenost tehnologije UI.
V prihodnosti bomo morda priča hibridnim pristopom, kjer se bodo človeški pesniki in UI sodelovali pri ustvarjanju novih in inovativnih del, hkrati pa bo ohranjena vrednost tradicionalnega pesniškega ustvarjanja in branja. Tako bo pesništvo še naprej cvetelo in se razvijalo v različnih oblikah in kontekstih, kar bo omogočilo široko paleto izkušenj za ustvarjalce in ljubitelje poezije.

* * *

LIRIKONFEST: Ali so (bile) s pomočjo UI knjižno že izdane (in nagrajene) pesniške zbirke idr. umetniška/leposlovna besedila?

ChatGPT: Da, s pomočjo umetne inteligence so bile knjižno že izdane pesniške zbirke in druga umetniška ter leposlovna besedila. UI, kot je GPT-3, je bil uporabljen za ustvarjanje pesmi, kratkih zgodb, esejev in celo romanov. Nekatera od teh del so bila deležna pozitivnih kritik in celo priznanj.
Primer takšne knjige je "1 the Road", roman, ki ga je napisal Ross Goodwin s pomočjo umetne inteligence. Roman je bil ustvarjen s pomočjo AI, ki je preučila besedila več sto tisoč knjig, da bi se naučila vzorcev pisanja in slogov. Čeprav je ta roman dosegel nekaj uspeha, so bile kritike mešane in nekateri so trdili, da zgodba nima jasne strukture ali globlje povezanosti z bralci.
Poleg tega so bile ustvarjene tudi pesniške zbirke z uporabo AI, kot je zbirka "Deep-speare", ki je bila ustvarjena z uporabo globokih nevronskih mrež, ki so se naučile sloga in jezika Shakespeara. Rezultat je zbirka pesmi, ki posnema Shakespearov slog, vendar pa nekatere kritike opozarjajo na pomanjkanje čustvene globine in avtentičnosti.
Čeprav so nekatera UI ustvarjena umetniška in leposlovna besedila pridobila nekaj priznanja, je pomembno poudariti, da ta dela niso nujno primerljiva s klasičnimi pesniškimi zbirkami ali literarnimi deli, ki so jih napisali človeški avtorji. V mnogih primerih so ta dela bolj zanimiva kot eksperimentalni projekti, ki raziskujejo meje tehnologije in njen vpliv na umetnost in literaturo, kot pa kot vrhunska literarna dela.
V prihodnosti se lahko pričakuje, da se bo UI še naprej uporabljala za ustvarjanje umetniških in leposlovnih besedil, vendar pa bo verjetno še vedno obstajal prostor za človeško ustvarjalnost in avtentičnost v literaturi.

* * *

LIRIKONFEST: Ali UI lahko »nadomesti« šole kreativnega pisanja? Prevajanje poezije idr. umetniških besedil z UI? Kdo se v »verigi knjige« pravzaprav/če sploh boji UI? (pesniki idr. književni ustvarjalci ter prevajalci, lektorji, uredniki, založniki, literarni agenti, mednarodni literarni posredniki, tiskarji, knjigarnarji, knjižničarji, bralci …)

ChatGPT: Umetna inteligenca (UI) prinaša zanimive možnosti za šole kreativnega pisanja, prevajanje poezije in drugih umetniških besedil, vendar pa je malo verjetno, da bo popolnoma nadomestila potrebo po človeškem sodelovanju v teh procesih.
UI se lahko uporablja kot orodje za podporo pri poučevanju kreativnega pisanja, saj lahko ponudi študentom vpogled v različna pisanja in slogovne pristope, avtomatizirane povratne informacije in celo pomoč pri prelamljanju ustvarjalnih blokad. Vendar pa človeški mentorji in učitelji še vedno igrajo ključno vlogo pri spodbujanju študentov, da razvijejo svoj edinstveni glas, pri usmerjanju njihovega ustvarjalnega razvoja in pri zagotavljanju globljega razumevanja čustev, konteksta in metafore.
Pri prevajanju poezije in umetniških besedil lahko UI pomaga pri prepoznavanju jezikovnih vzorcev in izraza, vendar pa so za učinkovito prevajanje potrebna tudi občutljivost za kulturni kontekst, zgodovino in subtilne nianse jezika, ki jih lahko zagotovi le človeški prevajalec.
V "verigi knjige" se lahko različni akterji, kot so pesniki, prevajalci, lektorji, uredniki, založniki in knjižničarji, sprašujejo o vplivu UI na njihovo vlogo. Nekateri se morda bojijo, da bo UI zmanjšala potrebo po njihovih storitvah, medtem ko drugi vidijo priložnosti za sodelovanje z UI, da bi izboljšali svoje delo.
UI lahko avtomatizira nekatere naloge, kot so lektoriranje in urejanje, vendar pa je za uspešno končno delo potrebna še vedno človeška intervencija, ki lahko upošteva več kot samo jezikovne in slogovne vzorce.
Tudi založniki, literarni agenti in knjižničarji bodo še naprej igrali ključno vlogo pri odkrivanju in promociji kakovostnih del, zagotavljanju dostopa do literature in podpiranju avtorjev na njihovi ustvarjalni poti.
Na koncu pa so najpomembnejši dejavnik bralci, ki bodo še naprej iskali avtentične in čustveno globoke izkušnje, ki jih lahko ponudi človeško ustvarjena literatura, ne glede na razvoj UI.

LIRIKONFEST: Napiši kratek zaključek tega eseja in se opredeli do najpomembnejših odprtih vprašanj, ki si jih odprl v svoji razpravi.

ChatGPT: V razpravi o vlogi umetne inteligence (UI) v pesništvu in umetniškem besedilu smo se dotaknili številnih pomembnih vprašanj, ki so ključna za razumevanje potenciala UI in njenega vpliva na literaturo ter različne akterje v "verigi knjige". UI prinaša zanimive možnosti za ustvarjanje in razširjanje umetnosti, vendar pa je treba prepoznati tudi omejitve teh tehnologij in poudariti neprecenljivo vrednost človeške ustvarjalnosti, intuicije in čustvene globine.
Nekatera odprta vprašanja vključujejo: Ali lahko UI resnično razume in posnema kompleksnost človeških čustev in izkušenj v pesništvu? Kako se bo razvijala vloga človeških pesnikov, prevajalcev, urednikov in drugih akterjev v prihodnosti, ko bo UI postajala vse bolj napredna? Ali bo hibridni pristop, kjer se človeški ustvarjalci in UI sodelujejo pri ustvarjanju umetnosti, postal prevladujoča paradigma, ali pa bo obstajala vzporedna potreba po človeškem pesniškem ustvarjanju in bralnih izkušnjah?
Kot zaključek lahko rečemo, da UI nedvomno prinaša zanimive priložnosti za raziskovanje novih oblik in pristopov v pesništvu, vendar pa ne more popolnoma nadomestiti človeškega ustvarjalnega duha. Prihodnost pesništva in umetniškega besedila bo verjetno oblikovana z ravnovesjem med tehnološkim napredkom in ohranjanjem človeške avtentičnosti, kar bo omogočilo široko paleto izkušenj za ustvarjalce in ljubitelje poezije.

(vprašanja ChatGPT za Lirikonfestovo debatno književno omizje zastavil: Ivo Stropnik)