Festivalno priznanje "mlada želva"


Festivalno priznanje »mlada želva«, ki ga od leta 2020 na Akademiji Poetična Slovenija podeljujeta Velenjska knjižna fundacija oz. Lirikonfest Velenje in Čitalnica Pri pesniški duši, je priznanje za najboljši kratki potopis mladih slovenskih popotnikov, starih od 16 do 26 let, napisan v slovenskem jeziku in izborno prvič objavljen/predstavljen v festivalni antologiji Lirikon21.

S festivalnima priznanjema »mlada želva« (za najboljši kratki potopis mladih slovenskih popotnikov, starih od 16 do 26 let) in »modra želva« (za najboljši kratki potopis izkušenih slovenskih popotnikov, starih nad 27 let) ob festivalni nagradi »krilata želva« (za najboljši slovenski potopis, knjižno objavljen v preteklem letu, želimo spodbujati in popularizirati potopisni žanr ter prispevati k uveljavljanju slovenskih avtorjev_ic slovenskega potopisa (prednostno literarnega).

Festivalno priznanje "mlada želva" so do sedaj prejeli naslednji mladi slovenski popotniki: 2020 – Katja Sluga