Financiranje


UVKF pridobiva sredstva za delovanje/letni in večletni program:

  • z letnimi dotacijami ustanovitelja (MO Velenje);
  • z letnimi državnimi subvencijami, pridobljenimi na javnih razpisih;
  • iz pokroviteljskih virov;
  • s prodajo lastne knjižne produkcije.