IvoS / KARANTENSKI STIHI© (2)


Tisoč vprašanj za noben odgovor

Drugi kolutek

               bližine – (spominu očeta in matere) Kako dolgo tonejo bližine v daljave? Kdaj vstanejo daljave med bližine? So nam odhodi merjeni s prvimi koraki? Imajo obhodi bližnjih iz daljave povprečno zamudo slovenskega vlaka?
              
Ali že prhni med lobanjskim svodom in pêtnico tole lirskoslovarsko gnezdo? V kakšnem zaporedju strohnijo temenica, solznica, hrbtenica, prsnica, ključnica, stegnenica …? 
              
– Mlad si ostal sam? – Mlad? Sam? – Podrsavajo v nazobčanih kvadratih očetove podobe? Te božajo mamine slike v zabrisanih obrisih polnih krogov? S kom se žogata, oče in mama? Koga postavljata na kvadrat?
              
Se samo zdi, da se kvadrat in krog dvigata drug ob drugega? In se v breztežnostnem prostoru dotakneta z ustnicami? Potem izpuhtita iz okrogle obreze kvadrata? Iz jasno uokvirjenega kroga še žive glave? Glasbe kometa?