Knjigolinovih 2 x 21 izbranih knjig v aprilu in maju 2021 v uličnem samopostrežnem nakupovalnem knjigomatu Velenjske knjižne fundacije / Knjige z velenjsko noto idr. / Širjenje kulture kupovanja knjig