Knjižna zbirka Velenje XXI


Ciril Cesar: Pot v svetlobo / fundacijska knjižna zbirka Velenje21 /reprezentančna likovna monografija akad. kiparja in industrijskega oblikovalca / koprodukcija z Mestno občino Velenje); uredniški odbor monografije: Nives Cesar, Milena Koren Božiček, Drago Martinšek, Darja Plaznik, Ivo Stropnik, Vlado Vrbič, Peter Stanislav Hafner; avtorji besedil: Milena Koren Božiček, Miklavž Komelj, Vlado Vrbič, Ciril Cesar, Milček Komelj, Lenka Bajželj, Nina Jeza, Zoran Kržišnik, Emilijan Cevc, Tone Pavček, Jože Hudeček, Jože Ciuha; fotografije: Damjan Švarc, knjižno oblikoval Peter Stanislav Hafner; 24 str.

Knjižna prodaja