literarna nagrada krilata želva


 

»Krilata želva« – literarna nagrada za najboljši slovenski potopis (preteklega leta) je z letom 2017 vzpostavljena v programu Mednarodnega Lirikonfesta Velenje in predstavlja novost v slovenskem prostoru. Potopis je vse bolj priljubljena literarna zvrst, ki pa strokovno še ni ustrezno priznana. Z novo slovensko literarno nagrado želimo popularizirati potopisni žanr in prispevati k uveljavljanju slovenskih avtorjev potopisa. – Festivalna nagrada je bila izhodiščno (v letih 2017 in 2018) častna, izkazana s festivalno listino in nagradnim bronastim umetniškim kipom (stvaritev akad. kiparja Jurija Smoleta).– Od leta 2019 je nagrada denarna (1.500 eur). Večletni glavni pokrovitelj nagrade v festivalnem programu Lirikonfesta je Mestna občina Velenje; v programu Lirikonfesta jo sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (2019). V primeru neposrednega državnega financiranja nagrade ali pokroviteljstva uglednega slovenskega podjetja, organizacije ipd. je nagrada lahko denarna. 

Književno nagrado »krilata želva« za najboljši slovenski potopis preteklega leta so doslej prejeli: 2017 – Agata Tomažič (Zakaj potujete v take dežele), 2018 – Dragan Potočnik (Pesem za Sinin džan) in Aleš Šteger (Na kraju zapisano 6: Solovki, Rusija), 2019 – Jakob J. Kenda (Apalaška pot), 2020 Petra Vladimirov (Evforija), 2021 – Ivo Svetina (Malabar), 2022 – Irena Cerar (Potepuški okruški), 2023 – dr. Samo Rugelj (Soncu naproti) ...

Krilata želva 2018 

 ZA LITERARNO NAGRADO »KRILATA ŽELVA 2018« NOMINIRANI KNJIŽNI POTOPISI

Troje nominiranih slovenskih knjižnih potopisov za književno nagrado krilata želva 2018, ki jo od leta 2017 na Lirikonfestu v Velenju podeljujeta Velenjska knjižna fundacija in Čitalnica Pri pesniški duši za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta  – navedeni po abecedi: 

Borut Korun: Zadnji inkovski zaklad (Celjska Mohorjeva družba, 2017); 

 Dragan Potočnik: Pesem za Sinin džan (Založba Pivec, 2017);

 Aleš Šteger: Na kraju zapisano 6 – Solovki, Rusija, 19. 7. 2017 (Beletrina, 2017).

Krilata želva 2017 

ZA LITERARNO NAGRADO »KRILATA ŽELVA 2017« NOMINIRANI KNJIŽNI POTOPISI

Strokovna žirija literarne nagrade »krilata želva 2017« (Jurij Smole, Ivo Stropnik, Matjaž Šalej in Urška Zupančič) je za najboljši slovenski knjižni potopis preteklega leta (2016) nominirala troje knjižnih potopisov (abecedno po priimkih avtorjev): 

  • Valter osvaja Evropo (Nina R. Klančnik, samozaložba), 
  • K talibanom in piratom (Boštjan Šifrar, samozaložba) 
  • Zakaj potujete v take dežele? (Agata Tomažič, Cankarjeva založba).

Nominirana dela bodo 19. aprila s predstavitvenimi potopisnimi pripovedovanji avtorjev predstavljena v Velenju na prireditvi Krilata želva pripoveduje – Velenjska potopisna pomlad 2017, nagrajenec pa bo znan 9. maja ob razglasitvi lavreatov XVI. Mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2017), na katerem bo 8. junija slavnostna podelitev letošnjih festivalnih nagrad in priznanj.

Odlomki iz nominiranih knjižnih potopisov