Kronologija UVKF - Lirikonfest 2002-2020


Osemnajst let književno ustvarjalnih
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) in Mednarodni Lirikonfest Velenje 2001–2019

 2001

 • Mestna občina Velenje ustanovi na pobudo književnika Iva Stropnika Ustanovo Velenjska knjižna fundacija (UVKF) – namenjeno moralni, (so)organizacijski in strokovni podpori književne in jezikovne kulture v velenjskem prostoru in širše ter spodbujanju pokroviteljstva, donatorstva, mecenstva idr. oblik podpore UVKF z literarnoumetniško, literarnofestivalsko, knjižnozaložniško, jezikovnokulturno idr. produkcijo, ki ima v Velenju avtorsko, ustvarjalno, predmetno, raziskovalno, umetniško, festivalno, organizacijsko, vzgojno-izobraževalno, promocijsko idr. izhodišče, povezavo ipd.;
 • UVKF vzpostavi knjižne zbirke: Dom in misel (domoznanske monografije, študije in razprave), Belodvorski (leposlovje za odrasle), Čokolada s knjigo (leposlovje/slikanice za otroke), Velenika (partnerske/sozaložniške edicije).

2002

 • UVKF in književna asociacija Velenika – v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev (DSP) ter pod glavnim pokroviteljstvom Ministrstva RS za kulturo, Mestne občine Velenje ter družb Gorenje in Petrol – organizirata v historicistični Vili Herberstein v Velenju (v prvi polovici junija) štiridnevni literarni festival Herbersteinsko srečanje slovenskih književnikov (HSSK), ki se ga udeleži ok. 60 slovenskih književnih ustvarjalcev (članov DSP, SC PEN) idr. poznavalcev novejše slovenske književnosti;
 • esejistično-debatne teme književnih omizij 1. HSSK: Slovenska poezija zadnjega desetletja; Slovenska proza zadnjega desetletja; Socialne, politične in kulturne spremembe v okolju, v katerem se je uveljavljala slovenska literatura v zadnjih desetih letih.    

2003

 • esejistično-debatne teme književnih omizij 2. HSSK: Kako se literarna veda in kritika odzivata na sodobno slovensko literaturo; Pomen prevoda za uveljavljanje slovenske literature v evropskem prostoru; Formalno-sistemski položaj literature znotraj družbe;
 • v festivalnem programu 2. HSSK je DSP v partnerstvu z UVKF podelilo Stritarjevo nagrado mlademu slovenskemu literarnemu kritiku (nagrajenka Lucija Stepančič).

2004

 • esejistično-debatne teme književnih omizij 3. HLSSK (v festivalni soorganizaciji z mariborsko založbo Litera): Razumevanje novih tokov v slovenski književnosti; Narodna (za)vest v sodobni slovenski književnosti (posvečeno 100. obletnici E. Kocbeka); Uveljavljanje slovenske književnosti v slovenski in evropski družbi (posvečeno nacionalni zbirki slovenskih klasikov – Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev);
 • v partnerski organizaciji Velenike, UVKF in založbe Litera je v festivalnem programu 3. HLSSK prvič podeljena mednarodna Pretnarjeva nagrada (MPN) – osrednja zahvala ambasadorjem slovenske književnosti in jezika po svetu (ASKJ) – prvi nagrajenec Ludwig Hartinger (Avstrija);
 • v festivalnem programu 3. HLSSK je UVKF podelila častni naslov/festivalno priznanje zaslužni mentor/urednik mladih/uveljavljajočih se slovenskih literatov (dobitnica Dragica Breskvar, večletna urednica literarne revije Mentor).

 2005 

 • esejistično-debatne teme književnih omizij 4. HLSSK (v festivalni soorganizaciji z mariborsko založbo Litera): Vloga literarnih revij v kulturnem življenju; Odzivi na sodobno slovensko književnost in literarna kritika v osrednjih slovenskih književnorevijalnih, časopisnih, radijskih in televizijskih medijih;
 • UVKF (med 2005–2007 s koncesijo 03-regijskega pododbora DSP) ustanovi v festivalnem programu 4. HLSSK novo slovensko literarno revijo Poetikon in vzpostavi Poetikonove delegacije (promocijska revijalna pesniška branja po Sloveniji);
 • v festivalnem programu 4. HLSSK sta bila podeljena častna naslova/festivalni priznanji zaslužna slovenska književna zbirka (Prišleki založbe LUD Literatura) in (v sodelovanju z DSP) književno zaslužni slovenski javni medij (Uredništvo kulturno-umetniških in literarnih oddaj Radia Slovenija).

2006

 • esejistično-debatne tema književnih omizij 5. HSSKO poeziji narave: V kakšnem razmerju do izginjajoče narave je pesnik sodobnega časa? Kako se elementi narave odražajo v moderni slovenski ali svetovni poeziji? Kako lahko pesniki prispevamo k varovanju narave?
 • književna asociacija Velenika in UVKF organizirata (izven programa HSSK) v sodelovanju z Občino Laško ob 150. obletnici rojstva A. Aškerca in svetovnem dnevu poezije (21. marca) slavnostno akademijo Poetična Slovenija s prvo podelitvijo nove slovenske literarne nagrade čaša nesmrtnosti za sto vrhunskih verzov slovenskega književnega ustvarjalca/-ke, ki v zadnjem desetletju pomembno zaznamuje umetniško literaturo (prvi nagrajenec Andrej Medved);
 • UVKF v programu HSSK prvič podeli festivalno-revijalno priznanje/nagrado herbersteinski-poetikonov zlát za vrhunske revijalne prevode sodobne poezije v slovenščino (nagrajenka Nadja Dobnik).

2007 

 • festival HSSK je razširjen z mednarodno udeležbo (HMSK);
 • esejistično-debatne teme književnih omizij 6. HMSKOmamljanje z/za literaturo (Zakaj v času virtualne resničnosti, digitalizacije, informatike (sploh še) pisati, brati, prevajati in razumeti literaturo, oziroma se omamljati z njo in zanjo? Ali obstaja zgolj »zdrav« literarni genij ali pa za ustvarjanje potrebuje tudi anomalični produktivni zagon s pomočjo omamljanja z različnimi opojnimi substancami? Zakaj se zdi, da so umetniki velikokrat žrtve opojnih substanc – ali pa gre morda le za stigmatizacijo tovrstnih družbenih ustvarjalcev? Če je Baudelaire zapisal »omamljajte se s poezijo«, zakaj si je potem pri pisanju pomagal s hašišem – ali pa je vendar pisal pri popolni zavesti, pri tem pa uporabil predhodno domišljijo, ki jo je razvil pri omamljanju z omenjenim mamilom? Literarno ustvarjanje kot terapevtska metoda? Omamljanje z literaturo kot (mladostnikova) identifikacija z literarnimi liki in svetovi? Bibliofilska strast? Vzgojna in družbeno angažirana literatura kot »omamljanje z moralo«? Omamljanje za literaturo – z jezikom, literarnim prevajanjem in novimi literarnimi tokovi? Razumevanje literature kot 'opij' za družbeno zavest (ideologijo)? Spletanje mita o žejni muzi kot neminljivi literarnoustvarjalni resnici?);
 • UVKF zaradi zasebne prilastitve imena revije Poetikon (izhajajoče od ustanovitve/št. 1/2005 do št. 10/2007 pri UVKF v Velenju) in posledično vzpostavitve Novega Poetikona v drugem okolju/pri drugem izdajatelju (v Ljubljani) spremeni ime revije v Rp. Lirikon21 ter nadaljuje s specializiranim izdajanjem – mednarodno revijo za poezijo XXI. st. in Lirikonfestove zadeve. Preimenovano je tudi festivalno-revijalno prevajalsko priznanje – odslej herbersteinski-lirikonov zlát (za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. v slovenščino);
 • UVKF vzpostavi v festivalnem programu 6. HMSK Lirikonove degustacije izbrane izvirne in prevodne poezije idr. liričnih umetnosti XXI. st., tj. s predstavitvami revije in pesniškimi branji po Sloveniji, na občasnih mednarodnih književniških gostovanjih idr.;
 • UVKF vzpostavi v programu 6. HMSK mednarodno književniško rezidenco (MKR) za ustvarjalna bivanja tujih in slovenskih književnih ustvarjalcev, prevajalcev in medn. posrednikov umetniške literature XXI. st. (s prvo rezidenčno točko v mestnem okolju/velenjski historicistični Vili Herberstein).

2008

 • UVKF in Velenika združita svoje tradicionalne/večletne književne prireditve v pomladni festival liričnih umetnosti – mednarodni Lirikonfest Velenje (MLFV);
 • esejistično-debatna tema književnih omizij 7. HMSK/MLFVMit, babilon in evrotrans – globalizacijski jeziki sodobne literature in družbe – ohranjanje ali izgubljanje nacionalne identitete?
 • UVKF vzpostavi v programu 7. HMSK-MLFV drugo ustvarjalno točko MKR (v solčavski hiši/evropski destinaciji alpskega krajinskega parka Logarska dolina);
 • UVKF vzpostavi v programu 7. HMSK bienalno festivalno priznanje/nagrado herbersteinski-lirikonfestov zlát za najtehtnejši književni esej na evropsko aktualno temo književniškega omizja HMSK (nagrajenca Mitja Čander in Meta Kušar).

2009

 • esejistično-debatna tema književnih omizij 8. HMSK/MLFVSpoznavna književnost pod Brusljem – med schengensko brezmejnostjo in poetičnim babilonom v alpsko-jadransko-panonskem rizomu ter širše;
 • UVKF vzpostavi v programu HMSK-MLFV tretjo ustvarjalno točko MKR (na turistični kmetiji v šaleškem vaškem okolju);
 • slovenski literarni nagradi čaša nesmrtnosti (za desetletni vrhunski pesniški opus slovenskega književnika/-ce, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st.) je pridruženo sopoimenovanje velenjica, nagrada pa je odslej namenjena tudi vrhunskim desetletnim poetičnodramskim opusom za otroke/mladino;
 • UVKF vzpostavi v programu MLFV literarna abonmaja Odpiram knjigo (za odrasle in mladino) ter Čokolada s knjigo (edukativno za otroke).

2010

 • esejistično-debatna tema književnih omizij 9. HMSK/MLFV: Rezervat za poezijo! Ukinitev ali razglasitev?
 • priznanje lirikonov zlát za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st., objavljene v Rp. Lirikon21, je odslej enakovredno namenjeno prevodom iz slovenščine v druge svetovne jezike (vsako sodo leto) in prevodom v slovenščino (vsako liho leto).

2011 

 • 10-letnica delovanja Ustanove Velenjska knjižna fundacija (UVKF) z vzpostavljenimi knjižnimi edicijami Dom in misel, Belodvorski, Čokolada s knjigo, Velenika ter osrednjim programom MLFV:
 • jubilejno 10. Herbersteinsko mednarodno srečanje književnikov/MLFV (esejistično-debatna tema književnih omizij 10. HMSK/MLFV: Stanje duha: recesija vrednot – stečajna upraviteljica poezije XXI. st.?);
 • mednarodna Pretnarjeva nagrada – osma podelitev naslova ambasador slovenske književnosti in jezika po svetu;
 • Akademija Poetična Slovenija – slavnostni pozdrav poeziji s šesto podelitvijo slovenske literarne nagrade čaša nesmrtnosti-velenjica za vrhunski desetletni pesniški ali mladinski poetičnodramski opus slovenskega književnika/-ce, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st. (nagrajenec Milan Jesih);
 • Rp. Lirikon21 – sedmi letnik mednarodne revije za poezijo XXI. st.;
 • lirikonov zlát – peta podelitev priznanja za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. v slovenščino (vsako liho leto) in iz slovenščine v druge jezike (vsako sodo leto), obj. v Rp. Lirikon21 (nagrajenka prevajalka Tanja Petrič);
 • mednarodna književniška rezidenca UVKF – peto leto ustvarjalnih bivanj v Velenju, Šaleški in Zg. Savinjski dolini;
 • Lirikon(fest)ove degustacije izvirne in prevodne poezije idr. liričnih umetnosti XXI. st. (za Lirikonfestova abonmaja Odpiram knjigo in Čokolada s knjigo);
 • performansi in umetniške postavitve: Muzaget na Lirikonfestovem Olimpu.

2012

 • esejistično-debatna tema književnih omizij 11. MLFV: Troedinost poezije-mita-vode (mitskost in poetičnost vode v sodobnih parafrazah in refleksijah);
 • festivalni program 11. MLFV je bil izveden v partnerskem programu Maribor – Evropska prestolnica kulture 2012;
 • lavreati 11. MLFV (2012): Peter Kolšek (velenjica-čaša nesmrtnosti), Evgen Bavčar in Orsolya Gallos (častna naslova ASKJ/mednarodni Pretnarjevi nagradi), Andrej Pleterski (prevajalski »Lirikonov zlat«), Manca Erzetič (esejistični »Lirikonfestov zlat«).

 2013

 • esejistično-debatna tema književnih omizij 12. MLFV: Nujnost liričnega v evropskem človeku (o sestopu-razkroju-nujnosti liričnega v evropskem človeku – o estetskem izkustvu poezije; družbeni funkciji prevedene poezije; dvojnosti poezije v razmerju izvirnika in prevoda; aktualnih vprašanjih književnega ustvarjanja, vrednotenja in posredovanja drugim narodom – mednarodni prepoznavnosti novejše literature, izbiranju njenih del za prevajanje, kakovosti revijalnih in knjižnih prevodov);

 2014

 • esejistično-debatne teme književnih omizij 13. MLFV: Poetofobija/AD21 – strah pred poezijo in pesniki, premišljujočimi o evropskih agresijskih in diskriminacijskih pojavih 21. st. – njihovih umetniških interpretacijah in odsevih v novejši literaturi (genocid, totalitarizem, nacionalizem, etnična različnost, verska nestrpnost, rasizem, izbrisani, diaspora, emigracija, imigracija, pedofilija, homofobija, seksizem …); »Balkan – teror kulture«? Pesnikovo ustvarjanje pod vplivom oz. pritiskom takšnega ali drugačnega družbenega sistema? Vpliv religije na pesniško izražanje oz. oblikovanje tipov junakov/stereotipov in motivike – stalnic v poeziji posameznega naroda? Lezbičnost/homoseksualnost v poeziji – tematska in avtorska spolna opredelitev kot sredstvo samopromocije? Razmerje agresivnosti/večje produktivnosti moške poezije nasproti liričnosti/manjši produktivnosti/neproduktivnosti ženske poezije in razlogi za to? Indiferentnost do pesnikov na eni strani in inflacija pesniškega izražanja v različnih medijih na drugi strani? – Strah pred prevodi in prevajalci poezije (Sporočilna različnost prevodov istega besedila? Smisel in vloga književnih prevodov v posamezni kulturi: kot poskus pritiska/agresije ali širjenje/spoznavanje kulture? Etika prevajanja/‘Zamolčano s prevodom’ – različne tradicije, kaj je/ni dopustno prevajati v določenem režimu? (Ne)prevedljivost narečij?) – Strah pred kantavtorsko/uglasbeno poezijo (Kantavtorstvo kot spoj besedila, glasbe in izvedbe ter družbenokritična vloga (protestna glasba) slovenskih kantavtorjev in kantavtoric? / Razlika med učinkom uglasbene in zapisane/recitirane poezije? / Razlika med uglasbeno in kantavtorsko poezijo? / (Ne)obstoj pesništva v kantavtorstvu? So kantavtorji sploh pesniki? / Vloga pesnikov in kantavtorjev pri vzpostavljanju identitete ter razlika med njimi? O aktualnih vprašanjih književnega ustvarjanja, vrednotenja, posredovanja drugim narodom ter problemih obstoječih načinov promocije nacionalne književne kulture (ob predstavitvi mednarodnih književnih revij, antologij/izborov novejše evropske poezije in novih avtorskih knjig festivalnih udeležencev).

  2015

 • esejistično-debatne teme književnih omizij 14. MLFV: Pesnik! evropska stigma XXI. st. – Esejistična izhodišča: Med intimnostjo in turizmom. Je literatura še prostor počitka in umiritve? – Trivialnost na pohodu?! – Poezija kot blagovna znamka.

 2016

 • esejistično-debatne teme književnih omizij jubilejnega 15. MLFV: Vsi smo beg XXI. st.! – Esejistična izhodišča: Poezija = razbito ogledalo. – Beg v literaturo (Je poezija pobeg iz realnosti ali ravno obratno?) – Posnemanje kot orodje sodobnega literarnega ustvarjanja?! – Tujost in odtujenost v novejši literaturi (disidentstvo, begunstvo, preseljevanje ...) Kaj pa jezik in identiteta?

2017  

 • spletnodebatno književno omizje 16. MLFV (o liričnem avanturizmu):  Je pesnik še pustolovec?  POEZIJA = POTOVANJE / AVANTURIZEM = POEZIJA – Nevarna (ne)sorazmerja liričnega v potopisnem? – Izrazno-prevodne nemoči liričnega avanturizma? – Ali branje/prevajanje poezije drugih narodov že predstavlja neke vrste lirični avanturizem?
 • prva podelitev nove slovenske literarne nagrade "krilata želva" za najboljši knjižni potopis preteklega leta  (nagrajenka Agata Tomažič za potopisno knjigo Zakaj potujete v take dežele?)

2018 

 • »Država bo ukinila narod« (J. Kornhauser) – zaključna dela v poeziji 21. st.

Debatna izhodišča (spletno)debatnega književnega omizja 17. MLFV: Umetnik = zadnji svobodni človek? Poezija je sugestija? »Vsak pesnik je pošast« (Šalamun) / Ali poezija potrebuje narod ali narod potrebuje poezijo? Kdaj se pesem začne in kdaj konča, če se sploh konča (in sploh začne)? Posredovanje literature in jezika v svetu brez meja? Literarni posrednik = varuh kulture? Verzi ustvarjajo svetove? Ali je v času literarne hiperprodukcije izbira za prevajalce in bralce res večja? Lahko nekdo, ki ni materni govorec, enako dobro prevaja v tuji jezik in na kakšne izzive pri tem naleti? Potopis in resnica: ali vsi popotniki lažejo? Potovanje kot metafora? Tanka meja med potopisom in umetniško literaturo? Popotniška literatura in družbena omrežja? So blogi ubili knjižne potopise? Refleksija o umetniškem pomenu in družbeni aktualnosti Cankarjevega literarnega izročila za 21. st. v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru (ob 100. obletnici smrti I. Cankarja);

 • lavreati 17. Lirikonfestove Akademije Poetična Slovenija (2018): Iztok Osojnik (velenjica - čaša nesmrtnosti, 13. podelitev); Peter Kuhar in Lenka Kuhar Daňhelová (častni naslov ASKJ/mednarodna Pretnarjeva nagrada, 15. podelitev); Dragan Potočnik in Aleš Šteger (krilata želva, 2. podelitev); Maruša Mugerli Lavrenčič (Lirikonov zlat, 12. podelitev);
 • izid 14. letnika festivalne antologije Rp. Lirikon21;
 • monografija Zorana Pevca Slovenska urbana poezija po Pesniškem almanahu mladih (Lirikon21);
 • dokumentarni film T. Novosela Lirikonfestovo podnebje – rezervat liričnega in potopisnega občutja;
 • Lirikonfestova mednarodna književniška rezidenca – 12. leto ustvarjalnih bivanj v Velenju (22. in 23. gost/2018): Maja Vidmar in Erwin Köstler

»Lahko bi hodil brez roke, brez očesa, da celo brez nosa bi se dalo živeti … A kadar človek nima prepričanja, tedaj je samo še senca brez telesa, knjiga brez vsebine …«  (Ivan Cankar (1876–1918), O človeku, ki je izgubil prepričanje, 1899)

 

2019 

 • Distanca in melanholija v 21. st. (festivalni sklic / tema (spletno)debatnega književnega omizja 18. MLFV);
 • ob jubilejni 60-letnici mesta Velenje in »polnoletnem« 18. MLFV ter 15. letniku Rp. Lirikon21 vabljenih k predstavitvi/na gostovanje 60 festivalno izbranih slovenskih in tujih književnih ustvarjalcev, prevajalcev in mednarodnih posrednikov;
 • na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija 16. podelitev častnega naslova »ambasador slovenske književnosti in jezika« (mednarodna Pretnarjeva nagrada – nagrajenka Metka Lokar);
 • 14. podelitev vseslovenske festivalne literarne nagrade velenjica - čaša nesmrtnosti (denarna nagrada; nagrajenec Uroš Zupan);
 • 13. podelitev mednarodnega festivalnega prevajalskega priznanja/plakete »Lirikonov zlat« (književna prevajalka Barbara Pregelj);
 • 3. podelitev vseslovenske festivalne literarne nagrade »krilata želva« (za najboljši slovenski potopis preteklega leta; denarna nagrada; nagrajenec Jakob J. Kenda za potopis Apalaška pot);
 • v 6. knjigi knjižne zbirke »Velenjica - čaša nesmrtnosti« izid 50 izbranih pesmi iz desetletnega vrhunskega slovenskega pesniškega opusa za odrasle v 21. st. lavreata preteklega leta (Iztok Osojnik);
 • jubilejni 15. letnik mednarodne festivalne antologije Rp. Lirikon21 in TV-antologija »Lirikonfestovih 60«.

2020  

 • Babilonski in slonokoščeni stolpi pesniško-potopisnega omamljanja (festivalni sklic); 
 • tema (spletno)debatnega književnega omizja 19. LFV): Prazne strani slovenske/evropske literature 21. st.: enoinistost, prepotentnost in egoizem, androcentrizem : ginocentrizem ter centralizem književnega ustvarjanja;
 • lavreati 19. Lirikonfestove Akademije Poetična Slovenija (2020): Lidija Dimkovska (velenjica - čaša nesmrtnosti, 15. podelitev); Miran Hladnik (častni naslov ASKJ/mednarodna Pretnarjeva nagrada, 17. podelitev); Petra Vladimirov (krilata želva, 4. podelitev);  Gabriella Gaál (Lirikonov zlat, 14. podelitev);
 • prva podelitev festivalnega priznanja  »mlada želva« za najboljši kratki potopis mladega slovenskega popotnika (starost med 16 in 26 let) - Katja Sluga: Azijski krog;
 • 16. letnik festivalne antologije Rp. Lirikon21 (2020)