KUD Muzaget


Osnovni namen društva KUD Muzaget je razvijanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne in umetniške (po)ustvarjalnosti, (post)produkcije, kulturne vzgoje in izobraževanja; posredovanje in varovanje kulturnih vrednot ter izvajanje literarne, uprizoritvene, gledališke in glasbene umetnosti za otroke, mladino in odrasle; organizacija kulturno-umetniških in družabnih prireditev, priložnostnih razstav in izdajanje literarnih in domoznanskih publikacij.