Lektorska pisarna UVKF


Da bo mati Slovenščina vesela in oče jezik besedam lepše dvoril

Lektorska pisarna UVKF izvaja jezikovne preglede slovenskih besedil ter z jezikovnimi nasveti raziskovalno-svetovalno oblikuje rastoči uporabniški priročnik Kažipot k boljši velenjščini, namenjen izboljšanju rabe slovenščine (zlasti pravopisno problematičnega lastnoimenskega besedja 21. st.) v velenjskem okolju.

Kažipot k boljši velenjščini (KBV) je dvodelen: prvi del je abecedno urejen seznam več sto (i)zbranih lastnoimenskih danosti iz velenjskega prostora s pripadajočimi geselskimi članki; v drugem delu so jezikovni članki o velenjščini (JČV), ki prinašajo pojasnila pravopisno-pravorečno-oblikoslovno pravilnega/normativnega oz. priporočenega zapisa in izgovora besedja, vključenega v seznam.

Raziskovalni projekt KBV, ki ga od julija 2014 pripravlja skupina slovenistov idr. strokovnih sodelavcev Lektorske pisarne UVKF, je zasnovan večletno (2015–2020).

Za lektorske storitve kontaktirajte zlpp.uvkf@gmail.com